Vår konkurrenskraft bygger på forskning och en kunnig befolkning

För att klara sig i den globala konkurrensen behöver Finland investera mera i forskning och utveckling. Därför behöver Finland satsa 4 procent av BNP på forskning, utveckling och innovationer, varav den offentliga andelen bör uppgå till minst 1,3 procent av BNP. Vi behöver ett ännu bättre samarbete mellan näringsliv, högskolor och tillväxtföretagsmiljöer. Ett problem är att många innovativa tillväxtföretag snabbt säljs till utländska investerare eftersom det inte finns tillräckligt med kapitalstarka investerare i Finland. Vi behöver främja ägande för att på sikt kunna behålla fler tillväxtföretag i inhemska händer.

Finländarnas ekonomiska kunnande behöver stärkas. På det sättet kan vi också förebygga överskuldsättning. Med starkare ekonomiskt kunnande främjar vi att fler finländare vågar spara i aktier och fonder. Småskaliga investeringar kunde främjas med hjälp av ett skattefritt grundbelopp.

Vi vill:

  • att privat finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet ska utvecklas, till exempel genom skattelättnader
  • sporra till sparande och placeringar för att stärka det inhemska ägandet
  • att undervisning i ekonomi och företagsamhetsfostran ska stärkas på alla utbildningsstadier
  • stärka konkurrenskraften och tillgängligheten genom att satsa på fungerande trafiklösningar

Vi har bara en planet


Vi måste rädda klimatet och naturens mångfald nu Vi vill att Finland är klimatneutralt år 2035. Det är viktigt att vi fortsätter med en ambitiös klimatpolitik både nationellt, på EU-nivå...

Läs mer

Finland ska vara en föregångare inom det digitala


Digitaliseringen utgör en av pusselbitarna till ett framgångsrikt Finland. Digitaliseringen behöver främjas såväl inom det offentliga som det privata. Vi behöver satsningar för att nå världstoppen inom digitaliseringen, och för...

Läs mer