Finland ska vara en föregångare inom det digitala

Digitaliseringen utgör en av pusselbitarna till ett framgångsrikt Finland. Digitaliseringen behöver främjas såväl inom det offentliga som det privata. Vi behöver satsningar för att nå världstoppen inom digitaliseringen, och för att locka privata investeringar och toppkunnande till Finland.

Digitaliseringen medför stora förändringar i hur man jobbar men också hur service produceras. Den har också skapat helt nya verksamhetsmodeller, till exempel inom plattformsekonomin.

Fungerande nätförbindelser är en förutsättning för att kunna erbjuda digitala tjänster på samma villkor och med samma kvalitet, oavsett var du bor. Även om digitala tjänster blir allt vanligare ska man ändå kunna få service också på traditionellt sätt.

Digitala tjänster måste från början utvecklas parallellt på både finska och svenska för att trygga att språkgrupperna behandlas lika. Det behövs även ett tillräckligt utbud av digitala läromedel på svenska.

Det är viktigt att vårt kunnande när det gäller utvecklandet av datasystem stärks.

Vårt samhälle är sårbart när det gäller cyberattacker av olika slag. Vi behöver se ökade satsningar på cybersäkerhet på ett brett plan.

Vi vill:

  • sträva efter att Finland blir ledande inom nya teknologier
  • att Finland har en vägkarta för digitalisering
  • att enkla digitala stödtjänster finns tillgängliga för hela befolkningen
  • att båda nationalspråken beaktas från början i digitala lösningar
  • att tjänsternas tillgänglighet ska tas i beaktande från början när de utvecklas
  • att det finns tillräckliga resurser för att främja cybersäkerhet och att Finland blir en föregångare på området

Vår konkurrenskraft bygger på forskning och en kunnig befolkning


För att klara sig i den globala konkurrensen behöver Finland investera mera i forskning och utveckling. Därför behöver Finland satsa 4 procent av BNP på forskning, utveckling och innovationer, varav...

Läs mer

Ett tvåspråkigt Finland är en rikedom


Vi vill se ett Finland där alla kan leva sin vardag på våra två nationalspråk, svenska och finska. Svenska folkpartiet är den bästa garanten för ett levande tvåspråkigt Finland. Finlands...

Läs mer