Suomesta digitalisaation edelläkävijä

Digitalisaatio on yksi Suomen menestystekijöistä. Digitalisaatiota tulee edistää sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Tarvitsemme panostuksia yltääksemme digitalisaation huipulle ja houkutellaksemme Suomeen yksityisiä investointeja ja huippuosaamista.

Digitalisaatio muuttaa merkittävällä tavalla niin ihmisten työskentelytapoja kuin myös palvelujen tuottamista. Se on myös luonut täysin uusia liiketoimintamalleja esimerkiksi alustataloudessa.

Toimivat verkkoyhteydet ovat edellytys sille, että digitaalisia palveluita voidaan tarjota samoilla ehdoilla ja tasalaatuisesti asuinpaikasta riippumatta. Vaikka digitaaliset palvelut yleistyvät koko ajan, palvelua pitää silti pystyä saamaan myös perinteisellä tavalla.

Digitaalisia palveluita on alusta pitäen kehitettävä rinnakkain sekä suomeksi että ruotsiksi, jotta kieliryhmiä kohdellaan tasapuolisesti. Tarvitaan myös riittävästi ruotsinkielistä digitaalista opetusmateriaalia.

On tärkeää, että tietojärjestelmien kehittämisen osaamista vahvistetaan.

Yhteiskuntamme on altis erilaisille kyberhyökkäyksille. Tarvitsemme lisää laaja-alaisia panostuksia kyberturvallisuuteen.

HALUAMME

  • Suomen olevan uusien teknologioiden edelläkävijämaa
  • että Suomi laatii digitalisaation tiekartan
  • että yksinkertaiset digitaaliset tukipalvelut ovat koko väestön saatavilla
  • että molemmat kansalliskielet otetaan alusta alkaen huomioon digitaalisissa ratkaisuissa
  • että palveluiden saavutettavuus huomioidaan heti palveluita kehitettäessä
  • että kyberturvallisuuden edistämiseksi on varattu riittävästi resursseja ja että Suomesta tulee alan edelläkävijä.

Kilpailukykymme nojaa tutkimukseen ja osaamiseen


Selviytyäkseen globaalissa kilpailussa Suomen on investoitava enemmän tutkimukseen ja kehitykseen. Siksi Suomen on panostettava tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin 4 prosenttia BKT:sta, josta julkisen osuuden tulee olla vähintään 1,3 prosenttia. Tarvitsemme...

Tutustu

Kaksikielinen Suomi on rikkaus


Haluamme, että Suomessa jokainen voi elää arkea molemmilla kansalliskielillä, ruotsiksi ja suomeksi. RKP on elävän kaksikielisen Suomen paras takaaja. Suomen kaksikielisyyttä tulee vaalia, ja sen tulee toimia myös käytännössä. Jotta...

Tutustu