Kilpailukykymme nojaa tutkimukseen ja osaamiseen

Selviytyäkseen globaalissa kilpailussa Suomen on investoitava enemmän tutkimukseen ja kehitykseen. Siksi Suomen on panostettava tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin 4 prosenttia BKT:sta, josta julkisen osuuden tulee olla vähintään 1,3 prosenttia. Tarvitsemme entistä parempaa yhteistyötä elinkeinoelämän, yliopistojen ja kasvuyritysympäristöjen välillä. Ongelmana on, että monet innovatiiviset kasvuyritykset myydään nopeasti ulkomaisille sijoittajille, koska Suomessa ei ole tarpeeksi vahvoja pääomasijoittajia. Omistajuutta on edistettävä, jotta yhä useampi kasvuyritys pysyy pitkällä tähtäimellä kotimaisessa omistuksessa.

Suomalaisten taloustaitoja on vahvistettava. Tällä tavoin voimme myös ehkäistä ylivelkaantumista. Vahvemmalla talousosaamisella edistämme sitä, että yhä useampi suomalainen uskaltaa säästää osakkeisiin ja sijoitusrahastoihin. Pienimuotoisia sijoituksia voitaisiin edistää verottoman vähimmäissumman avulla.

HALUAMME

  • että tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan yksityistä rahoitusta kehitetään esimerkiksi verokannustimien avulla
  • kannustaa säästämiseen ja investointeihin kotimaisen omistajuuden vahvistamiseksi
  • että taloustaitojen opetusta ja yrittäjyyskasvatusta vahvistetaan kaikilla koulutusasteilla
  • vahvistaa kilpailukykyä ja saavutettavuutta panostamalla toimiviin liikenneratkaisuihin.

Meillä on vain yksi maapallo


Ilmasto ja luonnon monimuotoisuus on pelastettava nyt Haluamme Suomen olevan ilmastoneutraali vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi on tärkeää jatkaa kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa niin kansallisesti, EU-tasolla kuin kansainvälisestikin. Ilmaston lämpeneminen on rajoitettava...

Tutustu

Suomesta digitalisaation edelläkävijä


Digitalisaatio on yksi Suomen menestystekijöistä. Digitalisaatiota tulee edistää sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Tarvitsemme panostuksia yltääksemme digitalisaation huipulle ja houkutellaksemme Suomeen yksityisiä investointeja ja huippuosaamista. Digitalisaatio muuttaa merkittävällä tavalla niin...

Tutustu