Kaksikielinen Suomi on rikkaus

Haluamme, että Suomessa jokainen voi elää arkea molemmilla kansalliskielillä, ruotsiksi ja suomeksi. RKP on elävän kaksikielisen Suomen paras takaaja. Suomen kaksikielisyyttä tulee vaalia, ja sen tulee toimia myös käytännössä.

Jotta palvelut voidaan jatkossa taata molemmilla kansalliskielillä, haluamme tarkistaa viralliset kielitaitovaatimukset niin, että myös ruotsinkieliset voivat hakea julkisiin virkoihin ilman täydellistä suomen kielen taitoa.

Kuluneella hallituskaudella RKP on varmistanut, että uusi kansalliskielistrategia on laadittu. Nyt haluamme, että strategian toimenpiteet toteutetaan myös käytännössä.

Työntekijöiden rohkaisemiseksi ja motivoimiseksi käyttämään toista kotimaista kieltä erilaisia ​​kielilisiä tulisi hyödyntää enemmän.

Haluamme varhaistaa kieltenopetusta koulussa ja varmistaa, että kieltenopetukseen on varattu riittävästi tuntiresursseja. Haluamme myös lisätä panostuksia kielikylpyihin, kielisuihkuihin ja muihin toimiviin kielenoppimismenetelmiin. Meidän on koulutettava lisää kielikylpyopettajia, jotta voimme vastata lapsiperheiden kiinnostukseen kielikylpyjä ja kielisuihkuja kohtaan.

HALUAMME

  • että uuden kansalliskielistrategian toimenpiteet toteutetaan käytännössä
  • että valtionhallinnossa otetaan käyttöön käänteiset ja sovelletut kielitaitovaatimukset
  • että kielilisiä hyödynnetään ja että ne ovat riittävän motivoivia
  • että suomen ja ruotsin kielen erinomaista taitoa osoittava valtionhallinnon kielitutkinto on maksuton
  • jatkaa työtä ruotsinkielisten ratkaisujen puolesta esimerkiksi koulutuksen, kulttuurin, yhdistys- ja järjestöelämän, joukkotiedotusvälineiden ja kirkon piirissä
  • turvata julkiset yleisradiopalvelut molemmilla kotimaisilla kielillä sekä erityistarpeita omaaville ryhmille. Haluamme nähdä YLEssä enemmän ruotsinkielisiä ja pohjoismaisia ​​tv-ohjelmia sekä tekstitettyjä ohjelmia.
  • säilyttää ja vahvistaa suomenruotsalaista viittomakieltä
  • että kielivaikutusten arvioinnit tehdään lain- ja muun valmistelun varhaisessa vaiheessa
  • että voit aina luottaa siihen, että tuomioistuimessa, ulosottolaitoksessa ja poliisissa sekä yhteydenpidossa muihin viranomaisiin saat palvelua ruotsiksi
  • että koulutetaan riittävästi poliiseja, hätäkeskuspäivystäjiä ja muuta henkilöstöä, jotka osaavat ruotsia.

Suomesta digitalisaation edelläkävijä


Digitalisaatio on yksi Suomen menestystekijöistä. Digitalisaatiota tulee edistää sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Tarvitsemme panostuksia yltääksemme digitalisaation huipulle ja houkutellaksemme Suomeen yksityisiä investointeja ja huippuosaamista. Digitalisaatio muuttaa merkittävällä tavalla niin...

Tutustu

Elävä kulttuuriala ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet luovat hyvinvointia


Kulttuurilla, taiteella ja liikunnalla on tärkeä rooli yhteiskunnassamme. Ne vahvistavat hyvinvointia ja luovat työpaikkoja. Haastavien koronavuosien jälkeen on tehtävä työtä kukoistavan kulttuurialan puolesta. Elinvoimainen ja vahva kulttuurisektori rikastuttaa elämää ja...

Tutustu