Elävä kulttuuriala ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet luovat hyvinvointia

Kulttuurilla, taiteella ja liikunnalla on tärkeä rooli yhteiskunnassamme. Ne vahvistavat hyvinvointia ja luovat työpaikkoja.

Haastavien koronavuosien jälkeen on tehtävä työtä kukoistavan kulttuurialan puolesta. Elinvoimainen ja vahva kulttuurisektori rikastuttaa elämää ja tukee hyvinvointia. Haluamme, että kulttuuri on saavutettavaa ja tasavertaisesti saatavilla kaikille.

Kansanterveyden edistämiseksi on tärkeää, että suomalaiset liikkuvat enemmän. Siksi tarvitaan hyviä ja monipuolisia liikunta- ja urheilumahdollisuuksia.

Kolmannella sektorilla on tärkeä rooli monipuolisen vapaa-ajan toiminnan tarjoajana. Yhdistyksissä tehtävä työ esimerkiksi urheilussa, kulttuurissa, nuorisoliikkeessä ja vapaaehtoisissa palokunnissa on äärettömän arvokasta. Yhdistyksemme luovat aineellista ja henkistä hyvinvointia.

HALUAMME

 • nostaa kulttuurialan osuutta valtion budjetista pitkällä aikavälillä
 • kulttuurin olevan kaikille saavutettavaa
 • varmistaa monimuotoisuutta ja laajaa kulttuuritarjontaa tukevan kulttuuripolitiikan
 • että kulttuurialan laitoksillamme on hyvät edellytykset luoda kulttuuritoimintaa eri kohderyhmille
 • että uusia julkisia rakennuksia rakennettaessa varataan riittävästi varoja taiteelle ja kulttuurille julkisissa tiloissa
 • turvata teatterien toimintaedellytykset
 • päivittää freelancereita koskevan lainsäädännön niin, että se turvaa myös heille toimivan sosiaaliturvan
 • lisätä suomalaisten mahdollisuuksia harjoittaa liikuntaa ja motivoida yhä useampaa ihmistä liikkumaan
 • luoda edellytyksiä yhtäläisten ja tasa-arvoisten urheilu- ja muun vapaa-ajan toiminnan mahdollisuuksille
 • edistää ja tukea yhdistyksiemme toimintamahdollisuuksia
 • jatkaa työtä yhdistysten byrokratian vähentämiseksi.

Kaksikielinen Suomi on rikkaus


Haluamme, että Suomessa jokainen voi elää arkea molemmilla kansalliskielillä, ruotsiksi ja suomeksi. RKP on elävän kaksikielisen Suomen paras takaaja. Suomen kaksikielisyyttä tulee vaalia, ja sen tulee toimia myös käytännössä. Jotta...

Tutustu

Tarvitsemme toimivaa infrastruktuuria ja hyvät yhteydet


Suomi on suuri maa ja siksi on tärkeää, että infrastruktuurimme kuten tiet, rautatiet, satamat ja lentokentät ovat hyvässä kunnossa. Korjausvelkaa on paljon, ja siihen on puututtava. Myös alemman tieverkoston on...

Tutustu