En levande kultursektor och mångsidiga motionsmöjligheter skapar välbefinnande

Kultur, konst och motion har en viktig roll i vårt samhälle och stärker välbefinnandet och skapar sysselsättning.

Efter de utmanande åren med coronapandemin behöver vi verka för en blomstrande kultursektor i vårt land. En levande och stark kultursektor berikar våra liv och stöder vårt välbefinnande. Vi vill se en tillgänglig och likvärdig tillgång till kultur för alla.

För att främja folkhälsan är det viktigt att finländarna rör på sig mera. Därför behövs goda och mångsidiga möjligheter till motion och idrott.

Tredje sektorn har en viktig roll med tanke på ett mångsidigt utbud av fritidsaktiviteter. Det arbete som görs i föreningarna inom till exempel idrott, kultur, ungdomsrörelsen och FBK är ytterst värdefullt. Våra föreningar skapar välfärd och välbefinnande.

Vi vill:

 • på sikt lyfta kultursektorns andel av statsbudgeten
 • att kulturen ska vara tillgänglig för alla
 • säkerställa en kulturpolitik som stöder mångfald och ett brett kulturutbud
 • att våra kulturinstitutioner har goda förutsättningar att skapa kulturverksamhet för olika målgrupper
 • att man vid byggandet av offentliga byggnader reserverar tillräckliga medel för konst och kultur i det offentliga rummet
 • trygga teatrarnas verksamhetsförutsättningar
 • uppdatera lagstiftningen som gäller frilansare för att säkerställa ett fungerande socialskydd också för dem
 • öka finländarnas möjligheter till motionsutövning och motivera flera att röra på sig
 • skapa förutsättningar att erbjuda jämlika och jämställda möjligheter till idrottsutövning och andra fritidssysselsättningar
 • främja och stödja våra föreningars möjligheter att verka
 • fortsätta arbetet med att minska föreningarnas byråkrati

Ett tvåspråkigt Finland är en rikedom


Vi vill se ett Finland där alla kan leva sin vardag på våra två nationalspråk, svenska och finska. Svenska folkpartiet är den bästa garanten för ett levande tvåspråkigt Finland. Finlands...

Läs mer

Vi behöver en fungerande infrastruktur och goda kommunikationer


Finland är ett stort land och därför är det viktigt att vår infrastruktur såsom vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser är i skick. Vi har en stor reparationsskuld som vi behöver...

Läs mer