Tarvitsemme toimivaa infrastruktuuria ja hyvät yhteydet

Suomi on suuri maa ja siksi on tärkeää, että infrastruktuurimme kuten tiet, rautatiet, satamat ja lentokentät ovat hyvässä kunnossa. Korjausvelkaa on paljon, ja siihen on puututtava. Myös alemman tieverkoston on saatava riittävästi resursseja. Hyvät yhteydet ovat menestyvän ja kilpailukykyisen Suomen edellytys.

Toimiva raideliikenne on tärkeää sekä yhteyksien toimivuuden että ilmastotavoitteiden saavuttamisen kannalta. Haluamme toimivan rataverkon. Olemassa olevaa rataverkkoa on ylläpidettävä ja kehitettävä samalla kun suunnitellaan uusia linjoja.

Haluamme panostaa sujuvaan joukkoliikenteeseen ja toimiviin kevyen liikenteen väyliin. Henkilöautoja tarvitaan jatkossakin. Lataus- ja tankkausinfrastruktuuria on oltava riittävästi, jotta henkilöautoliikenne on kestävää. Suomen elinkeinoelämän kannalta on tärkeää turvata kuljetusalan toimintaedellytykset.

Suomen maantieteellinen sijainti tarkoittaa, että olemme riippuvaisia ​​meriliikenteestä. Siksi on ehdottoman tärkeää, että satamat ja väylät ovat hyvässä kunnossa. Talvella tapahtuvien merikuljetusten edellytykset tulee turvata. Hyvät kulkuyhteydet sisältävät myös lautta- ja saaristoliikenteen, ja ne on taattava.

HALUAMME

  • että tieverkoston kunnossapitoon ja korjaukseen tehdään suurempia panostuksia
  • että myös alempaa valtiollista tieverkostoa kunnostetaan, ja että vuosittain painorajoituksen saavat tiet korjataan
  • edistää joustavaa ja kohtuuhintaista joukkoliikennettä
  • kehittää ja ylläpitää rataverkkoa
  • kehittää edelleen Helsinki-Vantaan lentoasemaa tärkeänä kansainvälisenä solmukohtana ja turvata alueellisten lentoasemien toimintaedellytykset
  • varmistaa toimivan saaristoliikenteen ja sähköistää lossit
  • että satamat ja väylät pidetään kunnossa ulkomaankaupan ja toimitusvarmuuden turvaamiseksi
  • taata turvalliset olosuhteet talvella tapahtuville merikuljetuksille
  • että Suomi hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia ja edistää niitä myös jakamistaloudessa ja kuljetusalalla.

Elävä kulttuuriala ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet luovat hyvinvointia


Kulttuurilla, taiteella ja liikunnalla on tärkeä rooli yhteiskunnassamme. Ne vahvistavat hyvinvointia ja luovat työpaikkoja. Haastavien koronavuosien jälkeen on tehtävä työtä kukoistavan kulttuurialan puolesta. Elinvoimainen ja vahva kulttuurisektori rikastuttaa elämää ja...

Tutustu

Kaupungit muodostavat kasvukeskusten ytimen


Tarvitsemme sekä elinvoimaisia kaupunkeja että elävää maaseutua. Meillä on maassamme erilaisia ​​kaupunkeja ja niiden tulee saada kehittyä omien vahvuuksiensa kautta. Haluamme toimia viihtyisien kaupunkien ja kestävän kaupunkipolitiikan puolesta. Kaavoitettujen tonttien...

Tutustu