Städerna utgör kärnan i våra tillväxtcentrum

Vi behöver både livskraftiga städer och en levande landsbygd. Vi har olika typer av städer i vårt land och de ska få utvecklas utgående från sina egna styrkor. Vi vill verka för trivsamma städer och en hållbar stadspolitik.

Tillgång till planerad tomtmark är av avgörande betydelse för att bostadsmarknaden ska fungera, och därför vill vi underlätta planering.

Vi vill att alla som flyttar till Finland ska ges möjlighet att integreras väl. Med hjälp av god stadsplanering och utbildning kan vi motarbeta segregering.

Det är en nationell angelägenhet att Helsingforsregionen ska få utvecklas med egna särdrag för att klara sig i den internationella konkurrensen.

Vi vill:

  • att stadsplaneringen ska vara smidig och snabb
  • motverka segregering i våra städer
  • underlätta byggande och tillgången till planerad tomtmark
  • se fler bostäder och förmånligt boende
  • bygga sunda och friska skolor, äldreboenden samt andra offentliga byggnader och underhålla dem kontinuerligt
  • ha fungerande infrastruktur mellan städer och regioner med hjälp av bättre koordinering städer och staten emellan
  • att städerna spelar en aktiv roll i arbetet mot klimatförändringen

Vi behöver en fungerande infrastruktur och goda kommunikationer


Finland är ett stort land och därför är det viktigt att vår infrastruktur såsom vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser är i skick. Vi har en stor reparationsskuld som vi behöver...

Läs mer

En starkare landsbygd tryggar vår försörjningsberedskap


Vi behöver en politik som tar i beaktande att man även i fortsättningen kan leva, verka och må bra på landsbygden och i skärgården. Coronapandemin medförde en snabb ökning av...

Läs mer