En starkare landsbygd tryggar vår försörjningsberedskap

Vi behöver en politik som tar i beaktande att man även i fortsättningen kan leva, verka och må bra på landsbygden och i skärgården. Coronapandemin medförde en snabb ökning av distansarbete. För utflyttningskommuner utgör distansarbete en möjlighet att vända avfolkningstrenden.

Jordbruket genomgår en aldrig tidigare skådad lönsamhetskris. Det här kräver åtgärder på många plan. Vi behöver se över hela produktionskedjan och granska den relevanta lagstiftningen för att ta fram lösningar som säkerställer framtiden för våra producenter. Jordbruket är centralt för vår försörjningsberedskap.

Den senaste tidens händelser har visat hur viktigt det är att vi kan garantera matsäkerheten i Finland i alla situationer. Vi behöver säkerställa att vi har en fungerande inhemsk matproduktion och en fungerande marknad. Den rena finska maten har en stor potential på världsmarknaden och både produktutvecklingen och långsiktiga exportsatsningar behöver stödjas.

Vi vill se mer rådgivning och stödfunktioner för våra primärproducenter i stället för ytterligare övervakning. Yrkesfiskarnas verksamhetsförutsättningar måste garanteras.

Människors oro över vargen och skarven måste tas på allvar och skyddsjakt tillåtas där det behövs.

Vi vill:

  • stärka regionernas och lokalsamhällenas möjlighet till utveckling utgående från deras egna särdrag
  • att det ska vara möjligt att bygga, bo och arbeta på landsbygden och i skärgården utan extra byråkrati
  • säkra primärproduktionens verksamhetsförutsättningar i Finland
  • stärka producenternas roll i livsmedelskedjan och därmed säkra en inhemsk livsmedelsproduktion
  • minska byråkratin inom primärproduktionen
  • ha långsiktiga, bestående exportsatsningar som ökar värdet på Finlands rena och certifierade livsmedel
  • se ett aktivt skogsbruk som är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart
  • att tillstånden för olika former av skyddsjakt görs enkla och flexibla och baseras på faktiska lokala förhållanden
  • uppdatera skärgårdslagen så den stöder utvecklingen av skärgården och beaktar både fast bosatta, fritidsboende och företag som är verksamma i skärgården
  • förbättra förutsättningarna för deltidsboende

 

Städerna utgör kärnan i våra tillväxtcentrum


Vi behöver både livskraftiga städer och en levande landsbygd. Vi har olika typer av städer i vårt land och de ska få utvecklas utgående från sina egna styrkor. Vi vill...

Läs mer