Vahva maaseutu turvaa huoltovarmuutemme

Tarvitsemme politiikkaa, joka ottaa huomioon sen, että maaseudulla ja saaristossa tulee voida asua, tehdä työtä ja viihtyä myös jatkossa. Koronapandemia johti etätyön nopeaan lisääntymiseen. Muuttotappiokunnille etätyö on mahdollisuus houkutella lisää asukkaita.

Maatalous on ennennäkemättömässä kannattavuuskriisissä. Tämä vaatii toimia monella eri tasolla. Meidän on tarkasteltava koko tuotantoketjua ja asianomaista lainsäädäntöä kehittääksemme ratkaisuja, jotka turvaavat maataloustuottajien tulevaisuuden. Maataloudella on keskeinen rooli huoltovarmuuden kannalta.

Viimeaikaiset tapahtumat ovat osoittaneet, miten tärkeää on, että voimme taata elintarviketurvallisuuden Suomessa kaikissa tilanteissa. Meidän on varmistettava toimiva kotimainen elintarviketuotanto ja toimivat markkinat. Puhtaalla suomalaisella ruoalla on suuria mahdollisuuksia maailmanmarkkinoilla, ja niin tuotekehitystä kuin pitkäaikaisia ​​vienti-investointeja on tuettava.

Haluamme alkutuottajille enemmän neuvonta- ja tukitoimintoja lisävalvonnan sijaan. Ammattikalastajien toimintaedellytykset on turvattava.

Ihmisten susiin ja merimetsoihin liittyvät huolenaiheet on otettava vakavasti ja suojametsästys sallittava tarvittaessa.

HALUAMME

  • vahvistaa alueiden ja paikallisyhteisöjen mahdollisuuksia kehittyä omien erityispiirteidensä pohjalta
  • että maaseudulla ja saaristossa on mahdollista rakentaa, asua ja työskennellä ilman ylimääräistä byrokratiaa
  • turvata alkutuotannon toimintaedellytykset Suomessa
  • vahvistaa tuottajien roolia elintarvikeketjussa ja varmistaa siten kotimainen elintarviketuotanto
  • vähentää alkutuotannon byrokratiaa
  • edistää pitkäaikaisia, kestäviä vienti-investointeja, jotka lisäävät Suomen puhtaan ja sertifioidun ruoan arvoa
  • edistää aktiivista metsätaloutta, joka on taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää
  • että suojametsästykseen oikeuttavat luvat ovat yksinkertaisia ja joustavia sekä perustuvat todellisiin paikallisiin olosuhteisiin
  • päivittää saaristolakia niin, että se tukee saariston kehitystä ja ottaa huomioon sekä vakituiset asukkaat, vapaa-ajan asumisen että saaristossa toimivat yritykset
  • parantaa osa-aikaisen asumisen edellytyksiä.

Kaupungit muodostavat kasvukeskusten ytimen


Tarvitsemme sekä elinvoimaisia kaupunkeja että elävää maaseutua. Meillä on maassamme erilaisia ​​kaupunkeja ja niiden tulee saada kehittyä omien vahvuuksiensa kautta. Haluamme toimia viihtyisien kaupunkien ja kestävän kaupunkipolitiikan puolesta. Kaavoitettujen tonttien...

Tutustu