Beskattningen ska sporra till arbete och investeringar

Svenska folkpartiet vill att det alltid ska löna sig att arbeta. Du ska få mer i handen när du jobbar. Skatten på arbete behöver sänkas och skatteprogressionen får inte skärpas ytterligare.

Finland ska vara ett konkurrenskraftigt land när det gäller beskattning. För att locka investeringar och etableringar till Finland behöver målsättningen vara att vi inte höjer företagens beskattning. Vår beskattningspolitik ska vara långsiktig och förutsägbar. Vi behöver även vidta andra åtgärder som främjar investeringar, såsom skattetekniska lösningar där vinst som återinvesteras beskattas lättare.

Regeringen har på SFP:s initiativ under pågående regeringsperiod utvidgat hushållsavdraget samt höjt maximibeloppet. Flera ska få hjälp i hemmen och kunna övergå från oljeuppvärmning till hållbarare alternativ. Vi vill fortsätta utveckla hushållsavdraget eftersom det skapar fler jobb.

Vi vill:

 • sänka skatten på arbete och pensioner
 • främja företagsamhet genom att hålla samfundsskatten på en konkurrenskraftig nivå
 • att vinsten som investeras tillbaka i företagets verksamhet beskattas med en lägre samfundsskattesats
 • att dividendbeskattningen för onoterade bolag fortsättningsvis beaktar företagarens risktagning
 • att arvs- och gåvoskatten på sikt slopas och ersätts med en skatt då egendomen realiseras
 • att arvs- och gåvoskatten slopas helt vid företagens och jordbrukens generationsväxlingar
 • befria produktionsbyggnader inom jordbruk från fastighetsskatt
 • att fastighetsskatten inte ska slå oskäligt mot till exempel småhusägare och fastighetsägare i skärgården
 • att privatpersoners och företags donationer till allmännyttiga och icke-vinstdrivande föreningar och organisationer samt högskolor ska vara avdragbara
 • göra den tillfälliga höjningen av hushållsavdraget permanent och fortsätta utveckla avdraget
 • att företagen ska få göra avdrag i beskattningen för satsningar på forskning och utveckling
 • motarbeta grå ekonomi och aggressiv skatteplanering

Välfärden skapas av företagsamhet


Åtgärder som stärker företagandet och ägandet och höjer sysselsättningen skapar den tillväxt vi behöver. Företagen behöver förutsägbarhet för att våga investera. Sysselsättningsgraden i Finland måste höjas till minst 80 procent....

Läs mer

Vi vill se fler som jobbar


Arbetslivet är i ständig förändring och i takt med det ska också arbetslagstiftningen utvecklas. För att det ska vara möjligt krävs förmåga till nytänk bland arbetsmarknadsorganisationer och politiska beslutsfattare. Det...

Läs mer