Välfärden skapas av företagsamhet

Åtgärder som stärker företagandet och ägandet och höjer sysselsättningen skapar den tillväxt vi behöver. Företagen behöver förutsägbarhet för att våga investera.

Sysselsättningsgraden i Finland måste höjas till minst 80 procent. För att det här ska lyckas behöver vi se till att våra företag har en sund omgivning att verka i. Företagare ska inte drunkna i byråkrati. Samhällets uppgift är att möjliggöra företagsverksamhet och inte hindra den. Företagarnas socialskydd behöver stärkas. Vi måste trygga en verksamhetsmiljö där företag av alla storlekar hittar arbetskraft och finansiering.

I uppstartsföretag skapas många innovationer och nya modeller för ekonomisk verksamhet, vilket vi välkomnar.

Vi vill:

  • att sysselsättningsgraden under nästa regeringsperiod når minst 80 procent
  • föra en ansvarsfull, hållbar och långsiktig ekonomisk politik och stävja statens skuldsättning
  • främja samarbete mellan näringslivet, högskolor och tillväxtföretagsmiljöer
  • att det skapas tydliga regler och villkor för en fungerande plattformsekonomi
  • införa en kombinationsförsäkring för att stärka företagarnas socialskydd
  • utvidga försöket om rekryteringsstöd för ensamföretagare
  • sänka tröskeln för att anställa den första arbetstagaren
  • främja företagens internationalisering
  • främja kapitalinvesteringar i företag

Vi arbetar för en ansvarsfull ekonomisk politik


De senaste åren har varit tuffa på många sätt och den offentliga ekonomin har utmanats både nationellt och globalt. Trots det har Finland klarat sig bra. Svenska folkpartiet har konsekvent...

Läs mer

Beskattningen ska sporra till arbete och investeringar


Svenska folkpartiet vill att det alltid ska löna sig att arbeta. Du ska få mer i handen när du jobbar. Skatten på arbete behöver sänkas och skatteprogressionen får inte skärpas...

Läs mer