Yrittäjyys luo hyvinvointia

Yrittäjyyttä ja omistajuutta vahvistavat ja työllisyyttä lisäävät toimenpiteet luovat tarvitsemaamme kasvua. Yritykset tarvitsevat ennustettavuutta uskaltaakseen tehdä investointeja.

Suomen työllisyysaste on nostettava vähintään 80 prosenttiin. Jotta tämä onnistuisi, meidän on varmistettava yrityksille suotuisa toimintaympäristö. Yrittäjiä ei saa hukuttaa byrokratiaan. Yhteiskunnan tehtävänä on mahdollistaa yritystoiminta, ei estää sitä. Yrittäjien sosiaaliturvaa on vahvistettava. Meidän on turvattava toimintaympäristö, josta kaikenkokoiset yritykset löytävät työvoimaa ja rahoitusta.

Startup-yrityksissä syntyy monia innovaatioita ja uusia taloudellisia toimintamalleja, mikä on tervetullutta.

HALUAMME

  • nostaa työllisyysasteen ensi hallituskaudella vähintään 80 prosenttiin
  • harjoittaa vastuullista, kestävää ja pitkäjänteistä talouspolitiikkaa ja hillitä valtion velkaantumista
  • edistää elinkeinoelämän, korkeakoulujen ja kasvuyritysten välistä yhteistyötä
  • luoda toimivalle alustataloudelle selkeät säännöt ja ehdot
  • ottaa käyttöön yhdistelmävakuutuksen yrittäjien sosiaaliturvan vahvistamiseksi
  • laajentaa yksinyrittäjien rekrytointitukikokeilua
  • alentaa kynnystä ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen
  • edistää yritysten kansainvälistymistä
  • edistää pääomasijoituksia yrityksiin.

Teemme vastuullista talouspolitiikkaa


Viime vuodet ovat olleet monella tapaa vaikeita, ja julkista taloutta on haastettu niin kansallisesti kuin globaalistikin. Siitä huolimatta Suomi on pärjännyt hyvin. RKP on tehnyt johdonmukaisesti työtä vastuullisen talouspolitiikan puolesta....

Tutustu

Verotuksen tulee kannustaa työhön ja investointeihin


RKP haluaa, että työnteko on aina kannattavaa. Työstä tulee aina jäädä enemmän käteen. Työn verotusta on alennettava, eikä verotuksen progressiota saa kiristää enempää. Suomen on oltava verotuksellisesti kilpailukykyinen maa. Investointien...

Tutustu