Verotuksen tulee kannustaa työhön ja investointeihin

RKP haluaa, että työnteko on aina kannattavaa. Työstä tulee aina jäädä enemmän käteen. Työn verotusta on alennettava, eikä verotuksen progressiota saa kiristää enempää.

Suomen on oltava verotuksellisesti kilpailukykyinen maa. Investointien ja yritysten houkuttelemiseksi Suomeen on pyrittävä siihen, että yritysten verotusta ei nosteta. Veropolitiikkamme tulee olla pitkäjänteistä ja ennakoitavaa. Meidän on tehtävä myös muita investointeja edistäviä toimenpiteitä, kuten verotusteknisiä ratkaisuja, joiden myötä uudelleensijoitettujien voittojen verotusta voidaan keventää.

Hallitus on RKP:n aloitteesta kuluneella hallituskaudella laajentanut kotitalousvähennystä ja korottanut sen enimmäismäärää. Yhä useamman on voitava saada apua kotiin ja voitava siirtyä öljylämmityksestä kestävämpiin vaihtoehtoihin. Haluamme jatkaa kotitalousvähennyksen kehittämistä, koska se luo lisää työpaikkoja.

HALUAMME

 • laskea työn ja eläkkeiden verotusta
 • edistää yrittäjyyttä pitämällä yhteisöveron kilpailukykyisellä tasolla
 • verottaa yhtiön toimintaan takaisin sijoitettavan voiton alemman yhteisöverokannan mukaan
 • että listaamattomien yhtiöiden osinkojen verotus edelleen huomioi yrittäjän riskinoton
 • korvata perintö- ja lahjaveron tulevaisuudessa verolla, joka maksetaan vasta, kun perintöä realisoidaan
 • poistaa perintö- ja lahjaveron kokonaan yritysten ja maatilojen sukupolvenvaihdosten yhteydessä
 • vapauttaa maatalouden tuotantorakennukset kiinteistöverosta
 • että kiinteistövero ei kohdistu kohtuuttomasti esimerkiksi omakotiasujiin ja kiinteistönomistajiin saaristoalueilla
 • että yksityishenkilöiden ja yritysten lahjoitukset yleishyödyllisille ja voittoa tavoittelemattomille yhdistyksille ja järjestöille sekä yliopistoille ovat vähennyskelpoisia verotuksessa
 • että kotitalousvähennyksen väliaikainen korotus muutetaan pysyväksi ja että vähennyksen kehittämistä jatketaan
 • että yritykset saavat tehdä verovähennyksiä tutkimus- ja kehitysinvestoinneista
 • torjua harmaata taloutta ja aggressiivista verosuunnittelua.

Yrittäjyys luo hyvinvointia


Yrittäjyyttä ja omistajuutta vahvistavat ja työllisyyttä lisäävät toimenpiteet luovat tarvitsemaamme kasvua. Yritykset tarvitsevat ennustettavuutta uskaltaakseen tehdä investointeja. Suomen työllisyysaste on nostettava vähintään 80 prosenttiin. Jotta tämä onnistuisi, meidän on varmistettava...

Tutustu

Lisää ihmisiä työelämään


Työelämä on jatkuvassa muutoksessa, ja sen myötä myös työlainsäädännön tulee kehittyä. Jotta se olisi mahdollista, tarvitaan työmarkkinajärjestöiltä ja poliittisilta päättäjiltä uudenlaista ajattelua. Työn vastaanottamisen tulee aina olla kannattavaa. Työnteko myös...

Tutustu