Lisää ihmisiä työelämään

Työelämä on jatkuvassa muutoksessa, ja sen myötä myös työlainsäädännön tulee kehittyä. Jotta se olisi mahdollista, tarvitaan työmarkkinajärjestöiltä ja poliittisilta päättäjiltä uudenlaista ajattelua. Työn vastaanottamisen tulee aina olla kannattavaa. Työnteko myös eläkkeelle jäämisen jälkeen tulee olla kannustavaa.

Haluamme sallia paikallisen sopimisen kaiken tyyppisissä yrityksissä, myös niissä, joiden työntekijät eivät ole järjestäytyneet ammattiliittoon. Samalla haluamme antaa työntekijöille mahdollisuuden osallistua yrityksen toimintaan hallituksessa tai muussa johtoelimessä toimivan henkilöstöedustajan kautta.

Suomi on kriisissä, sillä työntekijöitä ei ole tarpeeksi. Sekä työntekijöiden eläköityminen että tarpeelliset lisärekrytoinnit tarkoittavat, että tarvitsemme ulkomaista työvoimaa. Siksi tarvitsemme toimenpiteitä työperäisen maahanmuuton lisäämiseksi ja sujuvoittamiseksi. Mikäli väestömäärä ei lisäänny merkittävästi, meillä on suuria haasteita ylläpitää julkisia palveluita ja toimivaa elinkeinoelämää.

On tärkeää, että kaikki nuoret pääsevät helposti työmarkkinoille. Se edellyttää tiivistä yhteistyötä koulutuksen järjestäjien ja työnantajien välillä sekä tietoisia panostuksia työelämään siirtymisen helpottamiseksi.

Hallitus on laatinut RKP:n aloitteesta kansallisen työhyvinvoinnin kehittämisohjelman. Ohjelmaa on jatkettava kunnianhimoisesti myös ensi hallituskaudella. Tavoitteena tulee olla uupumuksesta ja työpahoinvoinnista johtuvien sairauspoissaolojen puolittaminen tulevien viiden vuoden aikana. Hyvinvointia tukevat työympäristöt ovat tärkeitä, jotta voimme vähentää työkyvyttömyyseläkkeitä.

Tarvitsemme parempia ja tehokkaampia työvoimapalveluita. Työvoimapalveluiden tulee vastata erityyppisiin tuen tarpeisiin. Pitkään työmarkkinoiden ulkopuolella olleiden tukea on laajennettava. Avointen työpaikkojen ja työnhakijoiden kohtaanto-ongelmaan on puututtava.

RKP on tehnyt pitkään töitä perhevapaauudistuksen toteuttamiseksi. Se mahdollistaa sen, että molemmat vanhemmat voivat jakaa perhevapaat. Jotta isien osuus perhevapaasta todella kasvaisi, työelämässä tarvitaan myös asennemuutosta. Tavoitteenamme on pidentää ansiosidonnaista vanhempainvapaata, kunnes lapsi täyttää vuoden ja 6 kuukautta.

HALUAMME

 • porrastaa ansiosidonnaista päivärahaa ja lisätä sen kannustavuutta korottamalla tukea työttömyysjakson alussa. Haluamme, että kaikki kuuluvat ansiosidonnaisen päivärahan piiriin. Työn vastaanottamisen tulee aina olla kannattavaa.
 • joustavuutta työmarkkinoille paikallisella sopimisella
 • poistaa ulkomaisen työvoiman tarveharkinnan
 • ottaa käyttöön takuuajan työntekijöiden työ- tai oleskelulupien käsittelyyn. Työluvan käsittelyaika saa olla enintään 30 päivää.
 • että pitkäaikaistyöttömillä on todellinen mahdollisuus palata työelämään
 • että onnistuneet pilottihankkeet, joissa on annettu monialaista yksilöllistä tukea, laajennetaan ryhmiin, jotka ovat olleet pitkään poissa työelämästä
 • parantaa edelleen osatyökykyisten mahdollisuuksia pysyä työelämässä ja palata takaisin työelämään
 • kannustaa työnantajia tarjoamaan täydennyskoulutusta ja kannustaa elinikäiseen oppimiseen
 • jatkaa kansallista työhvinvoinnin kehittämisohjelmaa ensi hallituskaudella
 • pyrkiä uudistuksiin, jotka puolittavat sairauspoissaolot ja vähentävät sairauseläkkeitä
 • edistää työmarkkinoiden tasa-arvoa ja tasoittaa sukupuolten välistä palkkaeroa
 • pidentää ansiosidonnaista vanhempainvapaata, kunnes lapsi täyttää vuoden ja 6 kuukautta.

Verotuksen tulee kannustaa työhön ja investointeihin


RKP haluaa, että työnteko on aina kannattavaa. Työstä tulee aina jäädä enemmän käteen. Työn verotusta on alennettava, eikä verotuksen progressiota saa kiristää enempää. Suomen on oltava verotuksellisesti kilpailukykyinen maa. Investointien...

Tutustu

Meillä pitää olla maailman paras koulu


Laadukas oppimispolku on yksi yhteiskuntamme kulmakivistä. Meillä tulee olla riittävästi pätevää henkilökuntaa kouluissa, varhaiskasvatuksessa ja iltapäivätoiminnassa. Haluamme, että kaikki lapset saavat tarvitsemaansa tukea. Varhaiskasvatuksen tulee taata kaikille lapsille yhtäläiset edellytykset...

Tutustu