Mänskliga rättigheter och HBTQI+-frågor

Mänskliga rättigheter och HBTQI+-frågor

Vi bär vårt internationella ansvar

Vi ska i vår biståndspolitik stödja rättsstaten, den demokratiska utvecklingen samt utvecklingen av en god och öppen förvaltning. En fungerande demokrati, mänskliga rättigheter och ett levande medborgarsamhälle är en förutsättning

Bekanta dig