137

Veera Granroth

Valkrets: Egentliga Finland

"För hållbart och långsiktigt beslutsfattande "

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Jag är 24 år gammal och studerar offentlig förvaltning på Åbo Akademi. På min fritid är jag föreningsaktiv i studielivet, med i scouterna och jag trivs bra med vänner. Då jag är ledig tycker jag om att vara i skogen och på havet.

Jag kandiderar i riksdagsvalet eftersom jag vill föra fram ungas och studerandes röst i beslutsfattandet. Då politiska beslut fattas behöver man ta en rättvis generationspolitik i beaktande, så att politiken blir mer långsiktig och inte bara görs fram till nästa val. Speciellt efter coronakrisen, behöver beslut fattas ur ett hållbart perspektiv. Jag vill se satsningar på välmående, utbildning och trygghet.

Namn: Veera Granroth
Födelseår: 1999
Hemort: Åbo
Titel: Studerande
E-post: veera.granroth@turku.fi
www: https://www.veeragranroth.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Barn och unga

Jag vill se satsningar på barns och ungas välmående. Satsningar på ungas välmående är en förutsättning för hållbar samhällsutveckling. Ifall unga blir utbrända eller lider av psykisk ohälsa, kommer de inte att klara av att arbeta i framtiden.

Det ska vara lätt att få vård med lågtröskel då man behöver det och satsningarna ska finnas på den förebyggande nivån. Det är alltid bättre att satsa på välmående vid ett förebyggande skede än först i efterhand när problemen blivit stora.

Framförallt studerande riskerar att falla mellan olika stödformer då välfärdsområdena inte i nuläget samarbetar med studenthälsan, detta måste åtgärdas så att alla får vård då de behöver det.

Läs mer i vårt valprogram ›

Utbildning

Utbildningen har länge varit Finlands nyckel till framgång. De senaste resultaten visar ändå en nedåtgående trend. Unga känner en enorm press och allt fler kämpar med mental ohälsa. Vi måste våga rätta till tidigare beslut som visat sig vara misslyckade och ge unga en genuin möjlighet att i lugn och ro växa upp och lära sig.

Högskolornas finansieringsmodell behöver förnyas. Det är inte ändamålsenligt att en högskolas framgång tar bort från dom andra högskolornas finansiering. Finansieringsmodellen behöver sporra till hög kvalitet på utbildningen och forskningen.

Studerandes ekonomiska läge behöver åtgärdas. Just nu är studerandes ekonomi ett lapptäcke av flera delar och den totala utkomsten är otillräcklig. Även studerande förtjänar en utkomst som man kan leva på utan att behöva skuldsätta sig.

Läs mer i vårt valprogram ›

Trygghet och säkerhet

Det säkerhetspolitiska läget har förändrats betydligt efter att Ryssland inledde sitt anfallskrig mot Ukraina. Vi behöver satsa på vårt försvar genom att bland annat ta med hela årskullar på uppbåd samt arbeta för att alla ska känna sig trygga i sin vardag.

Alla barn och unga ska få ha en trygg uppväxt och därför behöver vi satsa på förebyggande arbete och stöd i ett tidigt skede förrän problem blir stora. Vi ska satsa på bl.a. uppsökande ungdomsarbete, tillräckliga resurser för barnskydd och effektivt samarbete mellan myndigheter.

Läs mer i vårt valprogram ›