90

Simon Granroth

Valkrets: Helsingfors

"En röst för vetenskap och medmänsklighet."

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Jag är socialpsykolog, vetenskapskommunikatör och ordförande för SFP i Helsingfors. Jag representerar en kraft för rationalitet, medmänsklighet, som strävar långsiktigt, tänker hållbart, och inte bjuder enkla lösningar på komplexa frågor.

Jag har studerat socialpsykologi och rättsvetenskap vid Helsingfors universitet och arbetat som fysioterapeut inom både vård och idrottsrehabilitering. Sedan jag tog examen från Uni har jag haft glädjen att arbeta som vetenskapskommunikatör - en viktig uppgift som jag både älskar och respekterar. Tidigare har jag tjänstgjort i snabbinsattsyrkorna för krishantering och var i beredskapsenheten i två år.

Den gemensamma nämnaren för människorna inom fredsbevarande och inom hälso- och sjukvården var strävan att hjälpa människor i nöd, inte lämna någon ensam och dra sitt strå till stacken för en bättre värld. De här värderingarna resonerar starkt för mig.

Jag vill vara med och bygga vår gemensamma framtid, och här kommer jag att vara en kraft för rationalitet och medmänsklighet. Den motpol till populism och idiokrati som jag känner vår politik och vår värld behöver idag. Jag är ett alternativ för dig som vill rösta för ett liberalt samhälle, där beslutsfattandet är hållbart, medmänskligt och faktabaserat.

Namn: Simon Granroth
Födelseår: 1990
Hemort: Helsingfors
Titel: Vetenskapskommunikatör, pol. mag.
E-post: granroth.simon@gmail.com
www: https://www.simongranroth.com/
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Forskning och innovation

Vetenskap. Sanning och bildning har ett egenvärde för mig och gott beslutsfattande bygger på bästa tillgängliga kunskap. Målsättningarna i sig grundar sig alltid i värderingar och etiska överväganden, men vetenskapen är metoden för att få kunskap om hur målen bäst ska nås. Jag tänker mig också att tillgång till utbildning och satsningar på forskning är nyckeln till varje framgångsrik liberal demokrati, och till välfärd och frihet i samhället och för varje individ.

Läs mer i vårt valprogram ›

Klimat och miljö

Hållbarhet. Vi kan inte leva över våra tillgångar och system måste vara i balans. Ekologin sätter de tydligaste och mest absoluta gränserna för hur vi kan leva tillsammans på den här planeten, men även social och ekonomisk hållbarhet är viktiga. Frisk luft, rent vatten och en bördig jord är grundförutsättningen för att vi människor ska kunna leva och ha det bra, men strax efter det i viktighetsordningen kommer faktumet att en stark ekonomi lägger grunden för alla de samhällsfunktioner som garanterar social hållbarhet, från infrastruktur till hälsovård och utbildning.

Läs mer i vårt valprogram ›

Trygghet och säkerhet

Medmänsklighet. Jag tror att vi har en plikt att ta hand om varandra som människor och försöka möjliggöra så goda liv som möjligt för varandra. Det handlar om att bemöta varandra med respekt och empati. På samhällsnivå handlar det om trygghet och tillit i att vi tar hand om varandra i livets olika skeden, också då det är svårt. Men det handlar också om frihet att själv bestämma över hur man vill leva sitt liv. Den friheten står i balans med andra människors frihet att göra det samma. Med frihet kommer ansvar.

Läs mer i vårt valprogram ›