90

Simon Granroth

Vaalipiiri: Helsinki

"Tieteen ja inhimillisyyden puolustaja."

Tue kampanjaa

Verkkomaksu MobilePay

Olen sosiaalipsykologi, tiedeviestijä ja Helsingin RKP:n puheenjohtaja. Haluan edustaa rationaalisuuden ja myötätunnon voimaa, joka toimii pitkäjänteisesti ja kestävästi, eikä tarjoa yksinkertaistettuja ratkaisuja moniulotteisiin ongelmiin.

Olen opiskellut sosiaalipsykologiaa ja oikeustiedettä Helsingin yliopistolla ja työskennellyt fysioterapeuttina sekä terveydenhuollossa, että urheilukuntoutuksessa. Sen jälkeen kun valmistuin yliopistosta, minulla on ollut ilo työskennellä tiedekviestijänä - tärkeä tehtävä, jota sekä rakastan, että kunnioitan. Olen aiemmin palvellut kriisinhallintavalmiustehtävissä ja olin valmiusyksikössä kaksi vuotta.

Rauhanturva- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteinen tekijä on pyrkimys auttaa apua tarvitsevia ihmisiä, ei jättää ketään yksin ja tehdä osansa paremman maailman puolesta. Nämä arvot resonoivat kanssani voimakkaasti.

Haluan tehdä osani yhteisen tulevaisuutemme rakentamisessa, ja toimia inhimillisyyden ja järjen voimana - populismin ja idiokratian vastakohtana, jota politiikkamme ja maailmamme kaipaa tänään. Olen vaihtoehto sinulle, joka haluat äänestää liberaalin yhteiskunnan puolesta, jossa päätöksenteko on kestävää, inhimillistä ja perustuu tutkittuun tietoon.

Nimi: Simon Granroth
Syntymävuosi: 1990
Kotipaikka: Helsinki
Titteli: Tiedeviestinnän asiantuntija, valtiotieteiden maisteri.
Sähköposti: granroth.simon@gmail.com
www: https://www.simongranroth.com/
Jäsenenä:

Vaaliteemat

Tutkimus ja innovaatiot

Tiede. Totuudella ja sivistyksellä on minulle itseisarvo. Hyvä päätöksenteko perustuu parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon. Tavoitteet itsessään perustuvat toki aina arvoihin ja eettisiin näkökohtiin, mutta tiede on menetelmä, jolla hankitaan tietoa siitä, miten nämä tavoitteet voidaan parhaiten saavuttaa. Uskon myös, että koulutusmahdollisuudet ja tutkimukseen investoiminen ovat avainasemassa jokaisen vapaan demokratian menestyksessä, sekä yhteiskunnan ja jokaisen yksilön hyvinvoinnin ja vapauden kannalta.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Ilmasto ja ympäristö

Kestävä kehitys. Emme voi elää yli varojemme, ja järjestelmien on oltava tasapainossa. Ekologia asettaa selkeimmät ja ehdottomimmat rajat sille, miten voimme elää yhdessä tällä planeetalla, mutta myös sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys ovat tärkeitä. Raikas ilma, puhdas vesi ja hedelmällinen maaperä ovat ihmisen elämän ja hyvinvoinnin perusedellytyksiä, mutta tärkeysjärjestyksessä seuraavana on tosiasia, että vahva talous luo edellytykset kaikille yhteiskunnallisille toiminnoille, joilla varmistetaan sosiaalinen kestävyys - infrastruktuurista terveydenhuoltoon ja koulutukseen.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Turvallisuus

Inhimillisyys. Uskon, että meillä on velvollisuus pitää huolta toisistamme ihmisinä ja pyrkiä luomaan toisillemme paras mahdollinen elämä. Kanssaihmisiä tulee kohdella kunnioittavasti ja empaattisesti. Yhteiskunnallisella tasolla kyse on turvallisuudesta ja luottamuksesta siihen, että huolehdimme toisistamme elämän eri vaiheissa, myös vaikeina aikoina. Kyse on kuitenkin myös vapaudesta päättää, miten elämäänsä haluaa elää. Tämä vapaus on tasapainossa muiden ihmisten vapauden kanssa tehdä samoin. Vapauden myötä tulee vastuu.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›