19

Pia Tyyskä

Valkrets: Tavastland

"Varje människa är värdefull. Jag vill arbeta för en bättre social-och hälsovård, det är en investering i framtiden"

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Jag heter Pia Tyyskä, är 47 år och bor i Lahtis. Till min familj hör min man och tre söner samt två katter och en hund. Min utbildning är sjukskötare (högre högskoleexamen). Jag arbetar med den psykiska hälsan och fungerar som närchef på Päijänne-Tavastlands välfärdsområde. Dessutom fungerar jag som privat lösningsfokuserad kortterapeut.

Jag har varit med och utvecklat det svenskspråkiga daghemmet och skolan i Lahtis. Jag har och har haft flera förtroendeuppdrag. Handarbete är min passion och segling är en gemensam hobby för hela vår familj.

För mig nära är frågor som berör hälsovård, psykisk hälsa, berusningsmedel samt de äldres hälsa och välmående. Yngre generationerna är vår framtid, och därför bör vi sporra och stödja dem.

Namn: Pia Tyyskä
Födelseår: 1975
Hemort: Lahtis
Titel: Psykiatrisk sjukskötare
E-post: sfp.piatyyska@gmail.com
Tel: 0402210836
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Utbildning

Våra skolor borde vara de bästa i världen, en högkvalitativ inlärningsväg är en av hörnstenarna i vårt samhälle. Vi måste ha tillräckligt med utbildad personal i våra skolor och småbarnsfostran, samt inom eftermiddagsaktiviteterna. Tillgången till personal är en utmaning på många håll i vårt land och den bör lösas till exempel genom att öka på utbildningsplatserna. Alla elever, lärare och annan personal skall ha rätt till en trygg skoldag där ingen blir mobbad. Det borde finnas fler vuxna i våra skolor.

Läs mer i vårt valprogram ›

Social- och hälsovård

Människornas välmående är en mycket viktig sak för mig. Jag vill att vi satsar mer på förebyggande service så som tex missbrukarvården. Din och din familj skall få service då när ni behöver den, oberoende av åldern. Ett välmående Tavastland är till vår allas fördel.

Läs mer i vårt valprogram ›

Språk

Tvåspråkighet i Finland är en rikedom, det är viktigt att du kan leva din vardag var som helst i Finland och få service på båda nationella språken. Av den anledningen vill vi se över våra officiella språkkunskapskrav så att det är möjligt att söka offentliga tjänster på båda språken. Vi bör stödja och motivera anställda att använda också det andra inhemska språket. Svenska skulle kunna användas mer allmänt i utbildningen

Läs mer i vårt valprogram ›