95

Morris Liemola

Valkrets: Helsingfors

"Målmedveten Långsiktighet - Ansvarsfull politik med framtidstro "

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Mitt politiska intresse härleds från min bakgrund.

Jag är en 23-årig studerande i samhällsvetenskaper med erfarenhet av politisk påverkan, projekthantering och ledarskap.

Jag kommer från en släkt med generationer av företagare. Genom arbete i familjeföretaget ser jag regelbundet de möjligheter och utmaningar ett mindre finländskt företag kan ställas inför.

Förutom studier, politik och företagsamhet gillar jag att umgås med vänner, aktivt motionera genom boxning och fotboll samt vara ute i skärgården.

Namn: Morris Liemola
Födelseår: 1999
Hemort: Helsingfors
Titel: Studerande, vice ordförande för Svensk Ungdom
E-post: morris.liemola@gmail.com
Tel: +358400293312
www: https://morrisliemola.fi/
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Barn och unga

Vi ska satsa på och ta hand om de yngre generationerna i samhället. Barn och unga utgör framtiden.

Dagens unga ska inte i framtiden behöva betala för att man idag fattar kortsiktiga beslut.

En trygg grundskola följd av kvalitativ vidareutbildning, vare sig vid universitet eller i yrkeshögskola, sätter en grund som tjänar både individen och samhället.

Psykiskt och fysiskt välmående unga generationer är nyckeln till ett långsiktigt framgångsrikt Finland. Ett konkret instrument för att sträva mot detta är att ta i bruk terapigarantin!

Läs mer i vårt valprogram ›

Arbete och företagande

Utan våra företag finns det varken välfärd eller arbetsplatser.

Vårt välfärdssamhälle bygger på att vi har välmående och fungerande företag och en god sysselsättningsnivå - idag och imorgon.

Det nuvarande marknadsläget måste hanteras ansvarsfullt. Detta innebär riktat stöd till dem som verkligen behöver det. Detta innebär även att långsiktighet måste prioriteras framom opportunistiska lösningar.

Små och medelstora företag måste ges en reell chans att växa inom en hållbar och förutsägbar ram. Detta skapar sysselsättningsmöjligheter för våra medborgare - som inte i sin tur får belastas av flitfällor.

Långsiktigt hållbara företags konkurrenskraft måste skyddas. Nödvändiga strukturomställningar ska genomföras, men endast under rättvisa och balanserade förhållanden.

Läs mer i vårt valprogram ›

Utbildning

Finland ska vara landet som ser till sina studerande.

Särskilt studerande på universitets- och högskolenivå behöver få mer uppmärksamhet. En utmärkt grundutbildning måste kompletteras av ett lika starkt tredje stadium.

De senaste åren har prövat oss studerande både psykiskt och ekonomiskt. Som stöd har vi fått lovord för vårt "kämpande". Det räcker inte.

Vårt lands studerande behöver mer än så. Därför vill jag jobba för att skapa goda möjligheter för studerande att nå studieframgång och klara vardagliga utmaningar.

Läs mer i vårt valprogram ›