95

Morris Liemola

Vaalipiiri: Helsinki

"Målmedveten Långsiktighet - Määrätietoista pitkäjänteisyyttä vastuullisena politiikkana uskolla tulevaisuuteen"

Tue kampanjaa

Verkkomaksu MobilePay

Kiinnostukseni politiikkaa kohtaan perustuu taustaani.

Olen 23-vuotias valtiotieteiden opiskelija ja minulla on kokemusta poliittisesta vaikutuksesta, projektinhallinnasta ja johtamisesta.

Tulen suvusta, missä yrittäjyys on kulkenut sukupolvesta toiseen. Tekemällä töitä omassa perheyrityksessä näen jatkuvasti ne mahdollisuudet ja haasteet, minkä eteen pienempi suomalainen yritys voi asettua.

Opintojen, politiikan ja yrittäjyyden ohessa pidän myös ajanvietosta ystävien kanssa, liikunnasta nyrkkeilyn ja jalkapallon kautta ja oleskelusta saaristossa.

Nimi: Morris Liemola
Syntymävuosi: 1999
Kotipaikka: Helsinki
Titteli: Opiskelija, RKP-Nuorten varapuheenjohtaja
Sähköposti: morris.liemola@gmail.com
Puhelinnumero: +358400293312
www: https://morrisliemola.fi/
Jäsenenä:

Vaaliteemat

Lapset ja nuoret

Meidän täytyy panostaa yhteiskunnamme nuorimpiin sukupolviin. Lapset ja nuoret muodostavat tulevaisuuden.

Tämän päivän nuoret eivät saa joutua kärsimään siitä, että tänään tehdään lyhytjänteisiä ratkaisuja.

Turvallisesta peruskoulusta laadulliseen jatkokoulutukseen, oliko yliopistossa taikka ammattikorkeakoulussa, asetamme perustan, joka palvelee sekä yksilöä että yhteiskuntaa.

Psyykkisesti ja fyysisesti hyvinvoivat nuoret sukupolvet ovat avain pitkäjänteiselle ja menestykselliselle Suomelle. Konkreettinen väline, jolla savutetaan tämä tavoite, on, että otetaan käyttöön terapiatakuun!

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Työ ja yrittäjyys

Ilman yrityksiä, meillä ei ole hyvinvointia, eikä työpaikkoja.

Meidän hyvinvointiyhteiskunta rakentuu siihen, että meillä on elävät ja toimivat yritykset ja hyvä työllisyysaste - tänään ja huomenna.

Tämänhetkinen markkinatilanne on hallittava vastuullisesti. Tämä tarkoittaa ohjattua tukea niille, jotka todella tarvitsevat sen. Tämä tarkoittaa myös sitä, että pitkäjänteisyyttä priorisoidaan opportunististen pikaratkaisujen sijaan.

Pienet ja keskisuuret yritykset tarvitsevat todellisia mahdollisuuksia kasvuun kestävien ja ennustettavien puitteiden sisällä. Tämä luo työllisyysmahdollisuuksia kansalaisille - puolestaan, kannustinloukut eivät saa rasittaa työllisyyttä.

Pitkäjänteisten ja kestävien yritysten kilpailukyky on suojattava. Meidän pitää toteuttaa tarpeellisia rakeenteellisia muutoksia, mutta pelkästään oikeudenmukaisissa ja tasapainoisissa olosuhteissa.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Koulutus

Suomen on oltava maa, joka pitää huolen opiskelijoistaan.

Varsinkin yliopiston ja korkeakoulun opiskelijat tarvitsevat lisää huomiota päätöksenteossa.

Tarvitsemme erinomaisen peruskoulutuksen ja yhtä vahva sen täydentävä kolmannen asteen koulutus.

Viime vuodet ovat pistäneet meitä opiskelijoita koetukselle sekä henkisesti että taloudellisesti. Tueksi me ollaan saatu kiitosta meidän ”jaksamisellemme”. Se ei riitä.

Maamme opiskelijat tarvitsevat enemmän. Siksi haluan tehdä töitä sen eteen, että luodaan hyviä mahdollisuuksia opiskelijoille menestyä opinnoissa ja selviä arkisissa haasteissa.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›