36

Markku Kanervisto

Valkrets: Mellersta Finland

"Vi ska ta hand om företagarnas och jord- och skogsbrukarnas välmående samt om deras verksamhetsmöjligheter."

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

För tillfället är jag pensionerad men har arbetat en lång tid som företagare. Jag är energisk, sakkunnig, samarbetsvillig, rättvis och social. Jag har varit aktiv inom kommunalpolitiken och haft olika förtroendeuppdrag i bolag och föreningar. Är styrelsemedlem i SFP Jyväskylä lokalavdelningen.

Jag har jobbat som företagare inom nordisk försäljning och marknadsföring. Jag är bor i Multia och är pensionär. Jag har varit verksam inom kommunalpolitiken, där jag haft olika förtroendeuppdrag. Jag vill arbeta för att möjliggöra företagens tillväxt, samt att underlätta grundandet av företag och minska på byråkratin. Vi bör sänka skatterna, för på så vis stärker vi köpkraften. Att stöda lant- och skogsbruket är särskilt viktigt för mig och vi bör fortsätta utveckla den cirkulära ekonomin. Vi måste satsa på säkerheten både i vårt hemland och i världen, säkerhet är till vår allas fördel.

Namn: Markku Kanervisto
Födelseår: 1954
Hemort: Multia
Titel: Pensionär, företagare
E-post: markku.kanervisto@gmail.com
Tel: +358503665851
www: https://www.markkukanervisto.fi

Viktiga politiska frågor

Arbete och företagande

Jag vill arbeta för ett ekonomiskt balanserat Finland, där alla kan sysselsätta sig och företagen kan växa. Bristen på arbetskraft inom företagen kunde åtgärdas genom att lätta på pensionärernas tilläggsinkomstens beskattning. Jag anser även att arvs- och gåvoskatten bör sänkas.

Det ska alltid vara lönsamt att arbeta och tröskeln att grunda och driva företag ska vara låg.

Jord- och skogsbrukarnas tillräckliga verksamhetsmöjligheter är mycket viktigt för Finlands självförsörjningsgrad och för den finländska samhällsekonomin.

Läs mer i vårt valprogram ›

Primärproduktion

Primärnäringen och jordbruket behöver nu allt stöd; konsumenterna, producenterna, industrin, handeln, finansiärerna, administrationen, beslutsfattarna. Primärnäringen och jordbruket får inte vara beslutsfattarnas spelplan. Mat- och energiproduktionens självförsörjningsgrad skall vara så hög som möjlig och är en livsviktig sak för Finland.
Beslut som berör skogsbruket bör fattas på nationell nivå.

För att kunna stöda jordbrukets näringsliv så bra som möjligt, måste betalde priset samt de ekonomiska stöden från t.ex. EU eller staten vara tillräckliga, med tanke på att produktionskostnaderna har blivit allt högre. Vi bör gynna generationsväxlingar inom jordbruket och ta i beaktande de unga jordbrukarnas eventuellt specialbehov.

Läs mer i vårt valprogram ›

Trygghet och säkerhet

Vårt lands försvar är viktigt och dess upprätthållning bör vara på en hög nivå. Världen har förändrats och människornas förhållande till landet förvar är nu hög.

Cybersäkerheten har kommit ännu närmare vår verklighet. Vi bör vara en aktiv aktör och övervaka ännu bättre på sådan verksamhet som sker över nätet. Finland skall vara sk. ett steg före i sådana frågor som berör vår säkerhetsstrategi. Vi bör även säkra vårt lands viktiga infrastruktursäkerhet.


Ungas välmående är också en viktig säkerhetsfråga. Vi bör satsa på välmående för att våra unga skulle må bättre. Den vardagliga säkerhet är viktig för oss alla som t.ex. i hemmet, i skolan och på skolvägen.

Landsvägssäkerheten är en viktig fråga för mig. Tyvärr är vårt lands vägunderhållningen ett av de sämsta inom hela Europa, varför jag vill se att vi nu ökar på underhållningen för att kunna trygga säkerheten på våra landvägar.

Läs mer i vårt valprogram ›