36

Markku Kanervisto

Vaalipiiri: Keski-Suomi

"Meidän tulee huolehtia yrittäjien sekä maa- ja metsätalousyrittäjien hyvinvoinnista sekä heidän toimintamahdollisuuksista. "

Tue kampanjaa

Verkkomaksu MobilePay

Olen eläkeläinen mutta olen aikaisemmin toiminut pitkään yrittäjänä. Olen luonteeltani tarmokas, asianosaava, yhteistyökykyinen, oikeudenmukainen ja sosiaalinen. Olen toiminut kuntapolitiikassa sekä eri luottamustehtävissä niin yrityksissä kuin yhdistyksissä. Olen Jyväskylän RKP:n hallituksen jäsen.

Olen toiminut yrittäjänä skandinaavisissa myynnin ja markkinoinnin johtotehtävissä. Tällä hetkellä olen eläkkeellä ja asun Multialla. Olen toiminut kuntapolitiikassa eri luottamustehtävissä. Haluan mahdollistaa yritysten kasvua ja helpottaa yritysten perustamista ja niiden byrokratiaa. Maamme veroaste tulee laskea koska sitä kautta saamme lisättyä ostovoimaa. Maa- ja metsätalouden tukeminen on minulle erityisen tärkeää ja meidän tulee kehittää kiertotaloutta. Meidän on panostettava turvallisuuteen niin kotimaassa kuin maailmalla, turvallisuus on meidän kaikkien etu.

Nimi: Markku Kanervisto
Syntymävuosi: 1954
Kotipaikka: Multia
Titteli: Eläkeläinen, yrittäjä
Sähköposti: markku.kanervisto@gmail.com
Puhelinnumero: +358503665851
www: https://www.markkukanervisto.fi

Vaaliteemat

Työ ja yrittäjyys

Haluan työskennellä taloudellisesti tasapainoisen Suomen puolesta. Suomen, jossa ihmisillä on työtä ja yritykset voivat menestyä. Yritysten työvoimapulaa voisimme helpottaa esimerkiksi keventämällä eläkeläisten lisäansiotulon verotusta. Haluan, että kevennämme myös lahja- ja perintöveroa.

Työnteon tulee aina olla kannattavaa, ja kynnys perustaa yritys ja harjoittaa
yritystoimintaa on oltava matala.

Maatalous -ja metsätalousyrittäjien peruselinkeinot ovat tärkeitä omavaraisuusasteellemme ja Suomen kansantaloudelle.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Alkutuotanto

Alkutuotanto ja maatalous tarvitsevat kaiken tuen: kuluttajat, jalostajat, teollisuus, kauppa, rahoittajat, hallinto, poliitikot. Alkutuotanto ja maatalous eivät saa olla poliittisten päättäjien temmellyskenttä. Ruoan ja energian (mm. turve) tuotannon mahdollisimman suuri omavaraisuusaste on elintärkeä suomalaisille. Metsätaloutta koskevat päätökset pitää tehdä kansallisella tasolla.

Maatalouden turvaamiseksi tuottajille maksettava hinta sekä kansallinen, että EU-tuki, täytyy olla vakaata ja riittävällä tasolla huomioiden tuotantokustannusten nousun. Sukupolvenvaihdoksia on edistettävä ja nuorten viljelijöiden erityistarpeet on huomioitava.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Turvallisuus

Maanpuolustus on tärkeää ja sen ylläpito on pidettävä korkealla tasolla. Maailma on muuttunut ja ihmisten ajatus maamme puolustamisesta on korkealla.

Kyberturvallisuus on tullut nyt yhä lähemmäksi meidän todellisuutta. Meidän tulee olla aktiivinen toimija ja valvoa entistä enemmän myös internetissä tapahtuvaa toimintaan. Suomen tulee olla askeleen edellä koskien maamme turvallisuustrategiaa. Meidän tulee myös huolehtia maamme tärkeästä infrastruktuuristamme.

Nuorten hyvinvointia on myös tärkeä turvallisuusasia. Meidän täytyy panostaa hyvinvointiin jotta nuoret voisivat paremmin. Arkinen turvallisuus on meille jokaiselle tärkeä asia niin kotiympäristö, koulu sekä koulumatkat.

Maantieturvallisuus on myös minulle tärkeä asia. Valitettavasti teiden kunnostus on Suomessa alkanut olemaan muita Euroopan maita heikoimmassa tilassa minkä vuoksi haluan, että maanteiden turvallisuutta parannetaan.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›