423

Kristian Rehnström

Valkrets: Nyland

"Ny energi till riksdagen"

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Jag är ett energiproffs och diplomingenjör med lång erfarenhet av marknaden i flera europeiska länder. Vi bor med min familj norr om flygfältet i Vanda, jag är född i Esbo och har bott i Helsingfors under en stor del av mitt liv.

Samhälleliga frågor är väldigt intressanta. Dem får jag idag arbeta med speciellt inom kommunalpolitiken bland annat i stadsstyrelsen där jag är suppleant. Jag vill att den servicen samhället bjuder på skall vara bra.

Skärgården är väldigt viktig för mig. Där har jag firat alla mina somrar. En långtida hobby är frivillig sjöräddning, där jag både är aktiv i besättningen och medlem i Sjöräddningssällskapets styrelse.

Namn: Kristian Rehnström
Födelseår: 1968
Hemort: Vanda
Titel: Diplomingenjör
E-post: kristian@rehnstrom.fi
www: https://www.rehnstrom.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Energi

Tillgång på utsläppsfri energi är en grundförutsättning till vår välfärd. Som innevånare skall vi kunna använda el och värme till ett rimligt pris i våra hem. Handeln, industrin och servicesektorn måste kunna utvecklas och investera i tillväxt genom att det finns energi på konkurrenskraftiga villkor.

För att möjliggöra detta, måste energisektorn uppmuntras till investeringar, så att vi har tillräckligt många kraftverk och en bra överföringskapacitet i ellinjerna. Effektivast går detta på marknadsmässiga villkor, som backas upp av en långsiktig och förutsägbar politik inom beskattningen och smidiga tillståndsprocesser. Den gröna omställningen minskar på utsläppen vilket är nödvändigt för naturen och vårt klimat.

Vi behöver alla energi i vår vardag, utan den skulle allt stanna upp. Genom en stark egen energisektor bidrar vi också till Finlands säkerhet och försörjningsberedskap.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ekonomi

Jag är mycket oroad över statens ekonomi, som är i stor obalans.

Vi måste öka på vår sysselsättningsgrad så att flera mänskor är med i arbetslivet. Det här måste understödas genom en företagar- och företagsvänlig politik, som förenklar anställning av arbetstagare och möjliggör investeringar. Goda utbildningsmöjligheter i vårt land säkerställer företagens behov av arbetskraft. En höjning av inkomstskatten är inte ett alternativ. Skattegraden och progressiviteten är redan nu för höga för att sporra till arbete.

Vi måste också prioritera våra utgifter. I längden går det inte att använda mera pengar än vad vi har. Man måste kunna mäta vad man får för de olika utgifterna och pengarna måste användas effektivt. Klart är dock att man måste kunna se den mänskliga aspekten. Matematiska "osthyvelnedskärningar" är därför dåliga i praktiken.

Läs mer i vårt valprogram ›

Utbildning

Finland skall fortsättningsvis satsa mycket på utbildning och forskning. Utbildningen skall vara vara gratis för att ge alla medborgare lika möjligheter att utvecklas enligt sin egen potential. Det är grunden för ett jämställt och rättvist samhälle.

En god utbildning har sin grund inom småbarnspedagogiken, som förutom att den möjliggör föräldrarna att arbeta ger barnen en meningsfull sysselsättning och sociala färdigheter i en trygg miljö.

Skolan skall sporra barn och ungdom både till basfärdigheter som att räkna och skriva och till att utvecklas som nyfikna individer som vill lära sig nytt. Där gymnasiet fungerar som en allmänbildande inkörsport till fortsatta akademiska studier, skall yrkesutbildningen ge liknande möjligheter att fortsätta antingen i arbetslivet direkt eller till fortsatta studier till exempel i yrkeshögskolorna.

Finansieringen av hela utbildningssektorn är viktig. Speciell fokus måste läggas på den svenskspråkiga undervisningen, som ofta genomförs i mindre enheter än den finska. Jag vill att man ska ha jämlika förutsättningar till utbildning av god kvalitet på både finska och svenska.

Läs mer i vårt valprogram ›