423

Kristian Rehnström

Vaalipiiri: Uusimaa

"Uutta energiaa eduskuntaan"

Tue kampanjaa

Verkkomaksu MobilePay

Olen energia-alan ammattilainen ja diplomi-insinööri pitkällä markkinakokemuksella useassa euroopan maassa. Asun perheeni kanssa lentokentän pohjoispuolella Vantaalla. Olen syntynyt Espoossa ja asunut suuren osan elämästäni Helsingissä.

Yhteiskunnalliset asiat ovat hyvin mielenkiintoisia. Niiden kanssa saan työskennellä erityisesti kunnallispolitiikassa muun muassa kaupunginhallituksen varajäsenenä. Haluan että yhteiskunnan tarjoama palvelu on hyvää.

Saaristo on minulle tärkeä. Siellä olen viettänyt kaikki kesäni. Vapaaehtoinen meripelastus on pitkäaikainen harrastukseni. Siellä toimin sekä pelastusvenemiehistössä että Meripelastusseuran hallituksen jäsenenä.

Nimi: Kristian Rehnström
Syntymävuosi: 1968
Kotipaikka: Vantaa
Titteli: Diplomi-insinööri
Sähköposti: kristian@rehnstrom.fi
www: https://www.rehnstrom.fi
Jäsenenä:

Vaaliteemat

Energia

Päästöttömän energian saatavuus on hyvinvointimme perusedellytys. Asukkaina meidän täytyy voida käyttää kohtuuhintaista sähköä ja lämpöä kodeissamme. Kaupan, teollisuuden ja palvelusektorin on voitava kehittyä ja investoida kasvuun kilpailukykyisen energia saatavuuden avulla.

Tämän mahdollistamiseksi energiasektoria tulee kannustaa uusiin investointeihin, jotta meillä on riittävän monta voimalaitosta ja tarpeeksi kapasiteettia sähkölinjojen siirtoyhteyksissä. Tehokkaimmin tämä järjestyy markkinaehtoisesti, jota tukee pitkäjänteinen ja ennustettava veropolitiikka sekä joustavat lupaprosessit. Vihreä siirtymä vähentää päästöjä, mikä on oleellista luonnon ja ilmaston suojelemiseksi.

Me jokainen tarvitsemme energiaa arjessamme, ilman sitä kaikki pysähtyisi. Vahvalla omalla energiasektorilla parannamme myös Suomen turvallisuutta ja huoltovarmuutta.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Talous

Epätasapainossa oleva valtiontalous huolestuttaa minua paljon.

Meidän on lisättävä työllisyysastettamme jotta saadaan enemmän ihmisiä työelämään. Tätä pitää tukea yrittäjä- ja yritysmyönteisellä politiikalla, joka helpottaa työntekijöiden palkkaamista ja mahdollistaa investointeja. Maamme hyvät koulutusmahdollisuudet turvaavat yritysten työvoimatarpeen. Tuloverojen korottaminen ei ole vaihtoehto. Veroaste ja progressio on jo nyt liian korkealla kannustaakseen työntekoon.

Meidän tulee myös priorisoida menojamme. Pitkällä aikavälillä emme voi käyttää enemmän rahaa kuin meillä on. Menoja pitää voida mitata ja rahat on käytettävä tehokkaasti. Toki inhimillinen näkökulma on nähtävä. Matemaattinen "juustohöyläleikkaus" on siksi käytännössä huono.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Koulutus

Suomen on jatkossakin panostettava paljon koulutukseen ja tutkimukseen. Koulutuksen on oltava ilmaista jotta kaikille kansalaisille annetaan tasa-arvoinen mahdollisuus kehittyä oman kykynsä puitteissa. Se on yhdenvertaisen ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan perusta.

Hyvällä koulutuksella on perusta varhaiskasvatuksessa, joka vanhempien työssäkäynnin mahdollistamisen rinnalla antaa lapselle merkityksellistä tekemistä ja sosiaalisia taitoja turvallisessa ympäristössä.

Koulun tulee rohkaista lapsia ja nuoria sekä perustaitojen, kuten laskemisen ja lukemisen oppimisessa että uteliaana yksilönä kehittymisessä. Missä lukio toimii yleissivistävänä porttina akateemisiin jatko-opintoihin, ammatillinen koulutus tulee antaa samantapaiset mahdollisuudet joko suoraan työelämään tai opintoihin esimerkiksi ammattikorkeakouluissa.

Opetussektorin rahoitus on tärkeä ja sen tulee mahdollistaa korkeatasoinen toiminta laajasti.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›