430

Kjell Törner

Valkrets: Nyland

"För Finlands säkerhet. "Oss väl och ingen illa"."

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Jag är Kjell, överste i avsked som mestadels har arbetat med internationella militära säkerhetspolitiska sakfrågor. Jag valde att ställa upp för att främja Finlands inre och yttre säkerhet och för integrera Finland inom Nato. Jag står för: samhällets tvåspråkighet, säkerhet samt en hög utbildningsstandard i Finland.

Namn: Kjell Törner
Födelseår: 1965
Hemort: Borgå
Titel: Överste i a

Viktiga politiska frågor

Utrikespolitik och försvar

Finlands säkerhet bygger på gemensamma västerländska värden. Vi skall vara aktiva i alla forum och organisationer. På detta sätt kan vi påverka vårt lands framtid.

Läs mer i vårt valprogram ›

Utbildning

Finlands framgång under hela dess självständighet grundar sig på ett starkt, utvecklat utbildningssystem. Vi har inte råd att tappa detta.
Inträdesprov till högskolor (1 dag) kunde slopas, och istället skall hela gymnasiets avgångsbetyg (3 år) beaktas med en större betydelse, som i flera europeiska länder.

Läs mer i vårt valprogram ›

Social- och hälsovård

Ett fungerande social- och hälsovårdssystem på alla orter, på alla nationella språk är en grundförutsättning för ett friskt samhälle, var man kan producera tjänster och utveckla det.

Läs mer i vårt valprogram ›