430

Kjell Törner

Vaalipiiri: Uusimaa

"Suomen turvallisuuden puolesta "Meille kaikkea hyvää, eikä kenellekään pahaa"."

Tue kampanjaa

Verkkomaksu MobilePay

Olen Kjell, eläkkeellä oleva upseeri, joka enimmäkseen on työskennellyt kansainvälisen sotilaallisen turvallisuuspolitiikan parissa. Asetuin ehdolle edistämään Suomen sisäistä ja ulkoista turvallisuutta ja ajamaan Suomen etua Natossa. Puolustan: yhteiskunnan kaksikielisyyttä, turvallisuutta ja korkeaa koulutustasoa.

Nimi: Kjell Törner
Syntymävuosi: 1965
Kotipaikka: Porvoo
Titteli: Eversti evp.

Vaaliteemat

Ulkopolitiikka ja puolustus

Suomen turvallisuus perustuu yhteisiin länsimaisiin arvoihin. Meidän on oltava aktiivisia kaikilla foorumeilla ja järjestöissä. Tällä tavoin voimme vaikuttaa maamme tulevaisuuteen.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Koulutus

Suomen menestys koko itsenäisyyden ajan perustuu vahvaan, kehittyneeseen koulutusjärjestelmään. Meillä ei ole varaa menettää tätä.
Yliopistojen pääsykokeet (1 päivä) voitaisiin jättää pois, ja sen sijaan koko lukion ylioppilas loppuarvosanat (3 vuotta) tulisi ottaa enemmän huomioon, kuten useissa Euroopan maissa.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Sosiaali- ja terveydenhuolto

Toimiva sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä kaikilla paikkakunnilla, kaikilla kansallisilla kielillä on perusedellytys terveelle yhteiskunnalle, jossa palveluita voidaan tuottaa ja kehittää.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›