72

Johan Bardy

Valkrets: Sydöstra Finland

"En liberal borgare för att du skall känna dig trygg och må bra. Beskattningen skall sporra till arbete och investeringar. Stoppa öka den offentliga skuldsättningen En röst för ett konstruktivt Norden, EU och NATO. "

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Jag är pappa till två barn, ett barnbarn och väntar på ett till. Jag är advokat till yrket och bosatt i Kotka. Jag är intresserad av litteratur, segling och jakt.
Jag är medlem i stadsfullmäktige och stadsstyrelsen i Kotka. Jag är medlem i SFP:s partistyrelse, ordförande för SFP Samkretsen och SFP i Kotka med omnejd. Jag är också ordförande för Företagarna "Kotkan Yrittäjät ry" i Kotka och även Karhula Reservofficersklubb samt understödsföreningen för Kotka Svenska Samskola.

Namn: Johan Bardy
Födelseår: 1954
Hemort: Kotka
Titel: Advokat
E-post: johan@bardy.fi
Tel: +358 400 486060

Viktiga politiska frågor

Arbete och företagande

De nya nettoarbetsplatserna har under hela 2000-talet uppstått i de små- och medelstora företagen. Företagen utgör grunden för vår välfärd. Vi bör satsa på forskning, utveckling och innovation. Öka energi- och resurseffektivitet och minska energibehovet

Läs mer i vårt valprogram ›

Barn och unga

Finland skall vara världens barnvänligaste land. Vi skall trygga en fungerande undervisning och inlärningsstig på samtliga stadier. Vi bör se till att det finns en tillräcklig tillgång på lärare, och annan behörig personal inklusive utbildade skolpsykologer och kuratorer

Läs mer i vårt valprogram ›

Ekonomi

Välfärden skapas av företagsamhet. Sysselsättningsgraden bör höjas och uppnå minst 80 procent. Vi bör främja kapitalinvesteringar i företag och sänka tröskeln för att anställa den första arbetstagaren. Vi bör främja företagens internationalisering och utveckla incitament för miljövänliga investeringar för företag och privatpersoner samtidigt som vi vill stävja statens skuldsättning

Läs mer i vårt valprogram ›