55

Joacim Sandbacka

Valkrets: Vasa

"Tillsammans gör vi det möjligt"

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Jag är 49 år och till vardags arbetar jag som Regionchef för Folkhälsan Välfärd Ab i Österbotten. Jag är utbildad klasslärare. Till min familj hör min fru Carola och tre barn i åldern 14-20. Jag bor på Sandbacka i Nedervetil. I mina nuvarande förtroendeuppdrag fungerar jag som styrelsemedlem och fullmäktigeledamot i Österbottens Välfärdsområde. Fullmäktigeledamot och medlem i beredningsutskottet för handelslaget KPO. Ordförande för rådet för personer med funktionsvariation i Kronoby kommun.
På min fritid har jag i många år varit aktiv inom fotbollen och fungerat både som tränare och lagledare. Jag är aktiv jägare och försöker hinna ut i skog och mark så ofta jag kan. Jag sysslar även med musik, tiden räcker inte till för att sjunga i kör men jag spelar fortfarande tuba i Kyrkans Ungdoms blåsorkester, något som jag hållit på med i över 35 år.

Namn: Joacim Sandbacka
Födelseår: 1973
Hemort: Kronoby
Titel: Regionchef
E-post: joacim.sandbacka@gmail.com
Tel: 044-7883647
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Social- och hälsovård

Social- och hälsovårdsreformen trädde i kraft 1.1.2023. Vi kommer att stå inför många utmaningar och det finns flera områden som noggrant behöver följas upp. Tanken med reformen är att förbättra vården för alla men med nuvarande finansiering kommer det att bli utmanande.

Läs mer i vårt valprogram ›

Utbildning

Finland har länge legat på topp i alla internationella jämförelser. Efter de senaste läroplansreformerna har resultatet i samma jämförelser försämrats. I bland kan det vara vettigt att ta ett steg tillbaka och utvärdera om vi verkligen har gjort de rätta besluten. Hur vill vi att framtidens skola skall se ut?

Läs mer i vårt valprogram ›

Landsbygd och skärgård

Jag vill jobba för en levande landsbygd där det är möjligt att bo och verka. Vi har många utmaningar med livsmedelsförsörjningen då många jordbrukare väljer att lägga ner livsmedelsproduktionen på grund av lönsamhetsbrist. Samtidigt är det fler som vill bo på landsbygden men till det behöver vi fungerande service och kommunikationer. Låt oss tillsammans arbeta för en livskraftig landsbygd som lockar nya invånare till våra kommuner.

Läs mer i vårt valprogram ›