53

Ida Susi

Valkrets: Satakunta

"Jag vill främja en ansvarsfull och hållbar ekonomisk politik. Teknologi och särskilt export är det som Finland bör satsa på."

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Jag är miljö- och säkerhetschef, diplomingenjör, studerande och mamma. Till mina hobbyer hör, förutom det tidigare nämnda, att bada bastu och att året runt simma i å. Jag fungerar även som projektledare för Urastartti-mässan, som ordnas av Raumo juniorhandelskammare och så är jag sekreterare i styrelsen för LV-96-Pori klubi.

Namn: Ida Susi
Födelseår: 1984
Hemort: Pori
Titel: Miljö- och säkerhetschef, Diplomingenjör
E-post: ida.aleksandra.susi@gmail.com

Viktiga politiska frågor

Ekonomi

Jag vill arbeta för att främja Finlands ekonomiska tillväxt och arbeta för att skapa möjligheter för att fler företag grundas. Välfärd finansieras med arbete, inte med skuldsättning som är i obalans.
Finland måste ha en öppen marknadsekonomi, som inkluderar ekonomisk mångfald, en hälsosam konkurrens, tydlig lagstiftning, en hög kompetensgrad, ekologiskt och socialt hållbar ekonomi, en effektiv administration och en mer dynamisk arbetsmarknad! På detta vis utvecklar vi Finlands ekonomi i samma takt som den internationella konkurrensen.

Läs mer i vårt valprogram ›

Utbildning

Finlands framgång och välfärd grundar sig på en högklassig och jämlik utbildning, liksom även på högklassig forskning, utveckling och innovationer. Detta säkrar vår framtida konkurrenskraft och vår sysselsättning.
Barn skall ha rätt till en kvalitativ småbarnspedagogik. Barnets bästa bör stå som utgångspunkt för småbarnspedagogiken, liksom även barnens likabehandling och mångsidiga språkkunskaper. Detta betyder att varje barn skall ha rätt till subjektiv dagvård.
Högskoleutbildningen och forskningen skall vi utveckla så att de till kvaliteten är i världsklass.

Läs mer i vårt valprogram ›

Forskning och innovation

Digitaliseringen och den gröna omställningen erbjuder stora möjligheter. Forskning, utveckling och innovationer samt universitetens och start-up företagens samarbete ska främjas.

Läs mer i vårt valprogram ›