89

Henrika Franck

Valkrets: Helsingfors

"Marknader med medkänsla "

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Högklassig utbildning och forskning är hörnstenarna för en hållbar ekonomisk politik. Jag är en stark röst för ett Finland där allt fler människor med olika bakgrund kan arbeta. Jag är gift, mamma till två vuxna döttrar, docent i organisationsetik och strategi, akademichef vid yrkeshögskolan Arcada, kolumnist, körsångare, teaterfantast och motorcyklist. Min 30-åriga karriär har varit mångsidig, jag har jobbat som journalist på YLE, som marknadsförings- och kommunikationschef på Hanken, forskare, universitetslärare och arbetslivsprofessor och nu som akademichef med ansvar för forskning och masterutbildning på Arcada.

Namn: Henrika Franck
Födelseår: 1970
Hemort: Helsingfors
Titel: Docent, akademichef
E-post: henrika.franck@gmail.com
www: https://www.henrikafranck.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Forskning och innovation

Vi måste satsa mer på forskning och utveckling, ett bättre samarbete mellan högskolor och näringsliv och för att behålla tillväxtföretag i Finland. Högklassig forskning och högre utbildning är kärnan i en fungerande demokrati och en hållbar ekonomi.

Läs mer i vårt valprogram ›

Arbete och företagande

Det måste vara lönsamt att arbeta. Arbetstagarna i Finland räcker inte till, vi behöver utländsk arbetskraft och smidigare arbetskraftsinvandring. Vi bör också skapa åtgärder för bättre arbetshälsa och för att underlätta unga personers övergång till arbetslivet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Språk

Alla ska ha en möjlighet att leva sin vardag på våra två nationalspråk, svenska och finska. Jag arbetar för att vi också i fortsättningen ska ha ett svenskspråkigt bildningsväsende, kultur, förenings- och organisationsliv och svenskspråkiga massmedier.

Läs mer i vårt valprogram ›