402

Håkan Blomberg

Valkrets: Nyland

"Omsorgsfull förbättring av försörjningsberedskapen, primärproduktionen och omsorgen, i synnerhet äldreomsorgen."

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Håkan jobbar på ett internationellt sekretariat inom miljövård (HELCOM) som ICT Administrator. Håkan är en aktiv föreningsmänniska främst inom idrott men också inom lokalpolitik och hembygdsverksamhet. Håkan trivs även ypperligt på golfbanan.

Namn: Håkan Blomberg
Födelseår: 1957
Hemort: Esbo
Titel: ICT Administrator
E-post: hakan.blomberg@outlook.com

Viktiga politiska frågor

Primärproduktion

De senaste årens kriser har blottat bristerna i vår försörjningsberedskap. Tillgången till energi (helst förnybar och inhemsk) bör tryggas men minst lika viktig är primärproduktionen av livsmedel och andra förnödenheter.

Läs mer i vårt valprogram ›

Äldreomsorg

Vår befolkning åldras och märkbara insatser inom äldreomsorgen behövs. Individens välmående på alla plan bör även befrämjas för såväl gammal som ung.

Läs mer i vårt valprogram ›

Forskning och innovation

Forskning och via den utveckling av nya produkter och arbetsmetoder är en av grundstenarna i vårt samhälle. Det leder till produktion och arbetsplatser och kanske även patent som alla gagnar samhället i form av olika inkomster.
Kreativitet och innovationer är minst lika viktiga som forskningen eftersom de tillsammanas skapar förutsättningar för nytänkande och därmed goda lösningar.

Läs mer i vårt valprogram ›