426

Frida Sigfrids

Valkrets: Nyland

"För mindre efterklokhet"

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Hej!

Jag heter Frida Sigfrids och ställer upp i riksdagsvalet i Nyland. Jag arbetar i riksdagen och sitter i stadsstyrelsen i Borgå. Utöver det är jag bland annat fullmäktigeledamot i Östra Nylands välfärdsområde. Med andra ord är jag väl bekant med politiken från insidan genom mina uppdrag. I tre års tid fungerade jag även som ordförande för Svenska folkpartiets ungdomsorganisation Svensk Ungdom och var inte rädd för att föra fram mina åsikter inom partiet.

Den inkommande riksdagsperioden vill jag fungera som din ledamot i Finlands riksdag. Under den tid jag arbetat i riksdagen har jag märkt att det saknas ett framtidstänk på lång sikt i beslutsfattandet. Därför vill jag delge min egen insats i riksdagen och arbeta för ett framtidstänk där vi även beaktar kommande generationer i beslutsfattanet.

Just nu lever vi i en brytningstid där framtidsutsikterna och framtidstron för den yngre samt de kommande generationerna är i gungning. Därför vill jag bidra till en framtidstro där de kommande generationerna alltid ska tas i beaktande i alla beslut som fattas i riksdagen oavsett om det handlar om ekonomi, klimat eller sysselsättning. Vi måste kunna göra bättre än just nu och därför hoppas jag att just du vågar tänka nytt och ge din röst till en kandidat som representerar kommande generationer.

Namn: Frida Sigfrids
Födelseår: 1996
Hemort: Borgå
Titel: Politices magister
E-post: fridasigfrids@gmail.com
Tel: 040 5910874
www: https://www.fridasigfrids.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Klimat och miljö

De följande fyra åren kommer att vara avgörande för ifall vi lyckas begränsa den globala uppvärmningen till under 1,5°C, vilket är kritiskt för vår planets framtid. Därmed kommer den nästa riksdagen och regeringen få ett avgörande mandat i ifall Finland lyckas bromsa den globala uppvärmningen eller inte. Om vi inte vidtar åtgärder under nästa riksdagsperiod är det kommande generationer som kommer att få betala det höga priser för besluten. Därför vill jag bl.a. arbeta för att Finlands nettoutsläpp är under noll år 2030 och att riksdagen har en tydlig ställning i miljö- och klimatfrågor på ett internationellt plan.

Läs mer i vårt valprogram ›

Utbildning

Utan en kvalitativ och fungerande utbildning har Finland ingen framtid. Finland har tidigare varit ett ledande land inom utbildningen och forskningen men Finlands glanstid är förbi. Unga mår allt sämre och satsningarna på utbildning och på barn och unga lyser med sin frånvaro. Jag vill lyfta Finland tillbaka på kartan som landet med den bästa utbildningen och forskningen. Allting vi har bygger på utbildning och jag vill att alla barn och unga skall ha rätt till en kvalitativ och avgiftsfri utbildning. Därför vill jag arbeta för bland annat att alla barn och unga har rätt till en jämlik utbildning och att satsningarna på ett livslångt lärande ökar.

Läs mer i vårt valprogram ›

Arbete och företagande

Den ekonomiska politiken bör skapa en hållbar ekonomisk tillväxt, uppmuntra till företagsamhet och leda till ökad sysselsättning. En ansvarsfull ekonomisk politik gör att vi kan finansiera utbildning, vård och annan service både i dag och i morgon. Jag vill skapa en ekonomisk politik som möjliggör att företagen kan verka på en fri marknad både på ett nationellt och ett internationellt plan. I och med de demografiska utmaningar som Finland onekligen står inför behöver vi också satsa på en ökad arbetskraftsinvandring. Detta är totalt avgörande för att vi ska kunna upprätthålla det välfärdssamhälle vi byggt upp. Därför vill jag bland annat jobba för en ökad arbetskraftsinvandring men också en lägre skatt på arbete för att det alltid ska löna sig att jobba i Finland.

Läs mer i vårt valprogram ›