100

Emma Ringbom

Valkrets: Helsingfors

"Klimat, miljö, energipolitik och vårt välmående är utmaningar där endast en helhetssyn kan ge hållbara lösningar. Dessa frågor vill jag ta mig an!"

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Jag är född och uppvuxen i Helsingfors. Jag är en aktiv sjöscout och diplomingenjör. Jag har varit medlem i SFPs partifullmäktige sedan 2021 och är ersättare i Nationalspråksnämnden i Helsingfors. Jag har även verkat inom Teknologföreningen, Tekniska Föreningen i Finland och Finlands Scouter. Jag jobbar som projektchef med ansvar för digitala lösningar inom energisektorn.

Mitt intresse för scouting och teknik reflekteras också i min kandidatur. Miljö- och klimatfrågor och energipolitik har aldrig varit mera aktuella än idag. Endast en helhetssyn kan ge hållbara lösningar då det kommer till utmaningarna på de områdena. Dessa frågor ligger mig nära hjärtat och jag räds inte att ta dem an. Jag vill också verka för att såväl barn och unga, som vuxna och äldre mår bra och kan se med tillförsikt på en framtid i Finland.

Namn: Emma Ringbom
Födelseår: 1991
Hemort: Helsingfors
Titel: Diplomingenjör, scout
www: https://emmaringbom.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor