Inledning

Friheten är det mest värdefulla vi har. Det har vi blivit påminda om i synnerhet efter Rysslands brutala invasion i Ukraina. Samtidigt har vi påmints om att inget ska tas för givet. Demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen måste värnas varje dag. I slutändan handlar det om att du och jag, alla vi som bor i vårt fina land ska kunna känna trygghet i vardagen och få må bra idag, i morgon och framöver.

Världen är i förändring. Stormakterna tävlar om herraväldet. De auktoritära länderna där demokrati är ett skällsord, försöker komma åt oss i västvärlden. De försöker splittra oss samt försvaga EU. Det ska vi inte låta ske. De säkerhetspolitiska kontinentalplattorna har en gång för alla ritats om. Det gäller att vara i rätt sällskap.

Finland har många styrkor. Vi är kända för vår pålitlighet, för stabila institutioner, för jämställdhet och en bra skola. Men vi kan bli bättre. Samtidigt tampas vi med en stigande lånebörda och brist på arbetskraft. För Svenska folkpartiet är vägkartan klar, vi ska utveckla våra styrkor och skapa lösningar för att tackla våra svagheter.

SFP som ett liberalt och borgerligt parti jobbar på alla plan för ett stabilt, modernt Finland som värnar om individens frihet och allas lika värde. Vi säger nej till hatprat och rasism. Vi uppviglar inte till motsättningar och polarisering. Vi vill bygga samhället genom delaktighet och dialog.

Den 2 april 2023 är det riksdagsval i Finland. Valet kommer att ha stor betydelse för vilken väg vårt land väljer under de närmaste fyra åren. Coronapandemin har satt sina spår, såväl ekonomiskt som då det gäller mänskors välmående.

Våra barn och unga samt våra äldre behöver därför nu särskild uppmärksamhet. Vården ska fungera då du behöver den, och du ska själv få må bra på jobbet. Våra företag behöver en sporrande verksamhetsmiljö för att verka och växa. Finlands konkurrenskraft ska stärkas, så att vi lockar till oss fler investeringar och därmed arbetsplatser. Klimatkrisen ska tas på största allvar. Här behövs lösningar såväl nationellt som globalt.

Våra barn och barnbarn ska få simma i ett rent Östersjön och vi ska också framöver kunna äta ren finländsk mat som producerats av våra bönder. Den gröna omställningen utgör samtidigt en möjlighet för oss. Satsningar på utbildning, forskning och innovationer är därför också i nyckelposition.

Jag är så tacksam för att få bo i detta goda land, där vi själva får vara med och bestämma. Att rösta är att påverka. Din röst har betydelse. SFP har under den pågående regeringsperioden med all tydlighet visat att vi behövs i Finlands regering. Vi har jobbat konstruktivt och byggt broar. Vi har åstadkommit resultat. Finland är nu på väg in i Nato, en fråga vi aktivt drivit på. Våra kontakter till Sverige och övriga Norden samt på det internationella planet överlag är värdefulla för vårt land.

En röst på SFP är en röst för trygghet och stabilitet i en orolig tid. En röst för jämlikhet, omsorg och ekonomisk tillväxt. En röst för rätten till service på modersmålet och för det tvåspråkiga Finland!

Anna-Maja Henriksson
Partiordförande

Du ska få känna dig trygg i din vardag


Vi är stolta över det nordiska välfärdssamhälle som Finland är och som SFP varit med om att bygga upp. I vårt Finland ska du kunna leva tryggt, fri från rädsla,...

Läs mer