Johdanto

Hyvä lukija,
Vapaus on arvokkainta mitä meillä on. Meitä on muistutettu tästä erityisesti Venäjän aloitettua julman hyökkäyssodan Ukrainassa. Samalla meitä on muistutettu siitä, että mitään ei pidä pitää itsestäänselvyytenä. Demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta on vaalittava joka päivä. Loppujen lopuksi kyse on siitä, että sinä ja minä – me kaikki, jotka asumme hienossa maassamme – voimme tuntea olomme turvalliseksi ja voida hyvin tänään, huomenna ja tulevaisuudessa.

Maailma on muutoksessa. Suurvallat kilpailevat maailman herruudesta. Autoritaariset maat, joissa demokratia on kirosana, yrittävät päästä länsimaiden niskan päälle. Nämä maat yrittävät jakaa meitä ja heikentää EU:ta. Emme saa sallia sitä. Turvallisuuspolitiikan mannerlaatat ovat lopullisesti vaihtaneet asentoa. On tärkeää olla oikeassa seurassa.

Suomella on monia vahvuuksia. Maamme tunnetaan luotettavuudesta, vakaista instituutioista, tasa-arvosta ja hyvästä koulusta. Pystymme kuitenkin vielä parempaan. Kamppailemme myös kasvavan velkataakan
ja työvoimapulan kanssa. Suomen ruotsalaiselle kansanpuolueelle tiekartta eteenpäin on selvä: meidän on kehitettävä Suomen vahvuuksia ja luotava ratkaisuja heikkouksien korjaamiseksi.

Liberaalina ja porvarillisena puolueena RKP toimii kaikilla tasoilla vakaan ja modernin Suomen puolesta. Suomen, joka suojelee yksilön vapautta ja kaikkien ihmisten yhdenvertaista arvoa. Me emme hyväksy vihapuhetta emmekä rasismia. Me emme halua vastakkainasettelua ja polarisaatiota. Me haluamme rakentaa yhteiskuntaa osallisuuden ja vuoropuhelun kautta.

Suomessa pidetään eduskuntavaalit 2. huhtikuuta 2023. Vaalit ratkaisevat sen, minkä tien maamme valitsee tulevien neljän vuoden aikana. Koronapandemia on jättänyt meihin jälkensä, niin talouteen kuin ihmisten hyvinvointiinkin.

Lapset ja nuoret sekä ikäihmiset tarvitsevat siksi nyt erityishuomiota. Hoitoa on oltava tarjolla silloin kun sinä tarvitset sitä, ja meidän tulee voida hyvin töissä. Yrityksemme tarvitsevat kannustavan toimintaympäristön toimiakseen ja kasvaakseen. Työnteon tulee aina olla kannattavaa. Suomen kilpailukykyä on vahvistettava, jotta voimme houkutella lisää investointeja ja siten työpaikkoja. Ilmastokriisi on otettava vakavasti. Tarvitaan sekä kansallisia että globaaleja ratkaisuja.

Lapsillamme ja lapsenlapsillamme pitää olla mahdollisuus uida puhtaassa Itämeressä, ja meidän tulee myös jatkossa pystyä syömään puhdasta suomalaista ruokaa, jonka maanviljelijämme ovat meille tuottaneet. Samalla vihreä siirtymä on meille mahdollisuus. Siksi myös panostukset koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatioihin ovat avainasemassa.

Olen kiitollinen, että saan asua tässä hyvässä maassa, jossa saamme itse olla mukana vaikuttamassa päätöksiin. Äänestäminen on vaikuttamista. Sinun äänelläsi on väliä. Kuluneella hallituskaudella RKP on selvästi osoittanut, että meitä tarvitaan Suomen hallituksessa. Olemme työskennelleet rakentavasti ja rakentaneet siltoja. Olemme saavuttaneet tuloksia. Suomi on nyt matkalla Natoon, tätä me olemme RKP:ssä aktiivisesti ajaneet. Yhteytemme Ruotsiin ja muihin Pohjoismaihin sekä kansainvälinen yhteistyö ylipäänsä ovat arvokkaita maallemme.

Ääni RKP:lle on ääni turvallisuuden ja vakauden puolesta näinä vaikeina aikoina. Se on ääni tasa-arvon, hoidon ja hoivan sekä talouskasvun puolesta. Se on ääni palveluille omalla äidinkielellä ja se on ääni kaksikielisen Suomen puolesta! Sinun ääntäsi tarvitaan!

Anna-Maja Henriksson
RKP:n puheenjohtaja

Turvallinen arki kuuluu kaikille


Olemme ylpeitä pohjoismaisesta hyvinvointiyhteiskunnasta, jollainen Suomi on ja jota Suomen ruotsalainen kansanpuolue on ollut mukana rakentamassa. Suomessa tulee voida elää turvallisesti, ilman pelkoa, väkivaltaa ja häirintää. Apua tulee aina olla...

Tutustu