Turvallinen arki kuuluu kaikille

Olemme ylpeitä pohjoismaisesta hyvinvointiyhteiskunnasta, jollainen Suomi on ja jota Suomen ruotsalainen kansanpuolue on ollut mukana rakentamassa. Suomessa tulee voida elää turvallisesti, ilman pelkoa, väkivaltaa ja häirintää. Apua tulee aina olla saatavilla, kun sitä tarvitsee.

Myös Suomen sisäistä turvallisuutta on vahvistettava. Meille on tärkeää, että poliisin, pelastuslaitoksen ja hätäkeskusten resurssit turvataan. Olemme nähneet huolestuttavaa kehitystä Ruotsissa, missä rikollisliigat ovat saaneet yhä vahvemman jalansijan. Vastaava kehitys on estettävä Suomessa. Tällä hetkellä poliisilla ei ole riittävästi resursseja kaikkien rikosten tutkimiseen, eikä aika riitä ennaltaehkäi- sevään työhön. Siksi haluamme Suomeen tulevaisuudessa 8 200 poliisia. Tällä hetkellä maassamme toimii noin 7 500 poliisia eikä määrä ole riittävä.

Pelastuspalvelujen tasavertaisen saatavuuden varmistamiseksi koko maassa pelastusalan henkilöstöä tulee kouluttaa lisää. Sopimuspalokunnilla ja vapaaehtoisella meripelastustoiminnalla on pelastustoiminnassa tärkeä rooli, eritoten haja-asutusalueilla, ja niiden toimintaolosuhteet on turvattava.

Suomessa voimme luottaa tuomioistuimiin ja viranomaisiin ja siihen, että kaikkia kohdellaan tasavertaisesti lain edessä. Yhteiskunnan perusinstituutioiden resurssit on turvattava kaikissa tilanteissa.

Suomen huoltovarmuus on maailmanlaajuisesti erittäin hyvä. Pohjoismaista valmiusyhteistyötä tulee vahvistaa.

HALUAMME

 • turvata poliisin ja oikeudenhoidon resurssit
 • nostaa oikeusavun tulorajoja
 • taata riittävät resurssit toimivalle pelastuslaitokselle ja hätäkeskustoiminnalle koko maassa
 • että ruotsinkielinen pelastusalan koulutus tapahtuu Helsingissä ja että se järjestetään ainakin kolmen vuoden välein
 • ehkäistä lähi- ja parisuhdeväkivaltaa
 • lisätä turvakotien paikkamäärää sekä raiskauskriisikeskusten määrää
 • puuttua tehokkaammin vihapuheeseen ja kohdennettuun häirintään
 • tarjota poliisin ja oikeuslaitoksen henkilöstölle koulutusta pari- ja lähisuhdeväkivallasta sekä ihmiskaupparikoksista
 • auttaa ja suojella ihmiskaupan uhreja ja turvata rikoksiin pakotettujen uhrien rankaisemattomuusperiaatteen
 • varmistaa valtakunnallisen ihmiskaupparikosten tutkintaryhmän toimintaedellytykset
 • ehkäistä poliisiin, terveydenhuolto- ja pelastushenkilökuntaan sekä muihin asiakastyössä toimiviin kohdistuvaa väkivaltaa
 • vähentää nettirikollisuutta, erityisesti lapsiin ja nuoriin verkossa kohdistuvan seksuaalisen väkivallan torjumiseksi
 • turvata tasa-arvo-, yhdenvertaisuus-, vanhusasia- ja lapsiasiavaltuutettujen resurssit.

Johdanto


Hyvä lukija, Vapaus on arvokkainta mitä meillä on. Meitä on muistutettu tästä erityisesti Venäjän aloitettua julman hyökkäyssodan Ukrainassa. Samalla meitä on muistutettu siitä, että mitään ei pidä pitää itsestäänselvyytenä. Demokratiaa,...

Tutustu

Teemme vastuullista talouspolitiikkaa


Viime vuodet ovat olleet monella tapaa vaikeita, ja julkista taloutta on haastettu niin kansallisesti kuin globaalistikin. Siitä huolimatta Suomi on pärjännyt hyvin. RKP on tehnyt johdonmukaisesti työtä vastuullisen talouspolitiikan puolesta....

Tutustu