Yhteinen Pohjolamme

Mahdollisuudet pohjoismaisen yhteistyön kehittämiseen ovat tällä hetkellä paremmat kuin aikoihin. Nato-jäsenyys johtaa automaattisesti lisääntyneeseen puolustusalan yhteistyöhön, ja nyt pohjoismaista yhteistyötä on mahdollisuus tiivistää myös muilla sektoreilla.

Vahva ja yhdessä toimiva Pohjola luo vakautta sekä vahvistaa oikeusvaltioperiaatetta ja demokratiaa Euroopassa ja maailmassa. Suomen tulee yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa määrätietoisesti torjua niitä voimia, jotka haluavat heikentää sukupuolten tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia.

Pohjoismaiden välillä muuttamisen tulisi olla helppoa. Rajaesteiden purkamistyötä on jatkettava.

Muissa Pohjoismaissa tulee lisätä tietoisuutta siitä, että Suomessa on useita täysin ruotsinkielisiä koulutusohjelmia. Suomen tulee houkutella opiskelijoita ja työvoimaa Ruotsista ja muista Pohjoismaista.

HALUAMME

  • että Pohjolasta tulee maailman integroitunein alue
  • että Pohjoismaat tiivistävät yhteistyötä eurooppalaisella, transatlanttisella ja globaalilla tasolla
  • että työ yhteispohjoismaisen sähköisen tunnistautumisen (e-ID) edistämiseksi jatkuu
  • tuoda maamme ruotsinkieliset koulutusmahdollisuudet tunnetuiksi eri Pohjoismaiden opiskelijoille
  • lisätä opiskelijavaihtoa Pohjoismaiden välillä
  • edistää ammatti- ja korkeakoulututkintojen vastavuoroista tunnustamista Pohjoismaissa
  • että Pohjoismaat yhdessä edistävät pohjoismaista hyvinvointimallia ja sukupuolten tasa-arvoa kansainvälisissä yhteyksissä.

Suomi harjoittaa aktiivista ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa


Turvallisuuspoliittinen tilanne on nyt kireämpi kuin kertaakaan toisen maailmansodan jälkeen. Siihen liittyvät riskit on otettava vakavasti. Emme kuitenkaan saa kääntyä sisäänpäin. Epävarmassa kansainvälisessä tilanteessa on tärkeää, että Suomi on aktiivinen...

Tutustu

EU on Suomelle tärkeä


Maailmanjärjestys on muutoksessa. Venäjä ja Kiina tavoittelevat uusia etupiirejä. Suomelle ja muille demokraattisille maille on tärkeää kerätä voimansa ja toimia yhdessä. Me RKP:ssä tiedämme, että Suomen ääni kuuluu parhaiten EU:n...

Tutustu