Suomi harjoittaa aktiivista ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa

Turvallisuuspoliittinen tilanne on nyt kireämpi kuin kertaakaan toisen maailmansodan jälkeen. Siihen liittyvät riskit on otettava vakavasti. Emme kuitenkaan saa kääntyä sisäänpäin. Epävarmassa kansainvälisessä tilanteessa on tärkeää, että Suomi on aktiivinen toimija globaalisti. Turvallisuuttamme vahvistaa kansainvälisten sopimusten, rakenteiden ja ihmisoikeuksia turvaavien mekanismien kunnioittaminen.

Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys vahvistaa Itämeren ja Pohjois-Euroopan turvallisuutta. Suomen tulee olla rakentava Naton jäsen. Vastuu Suomen puolustuksesta on meillä itsellämme, ja on tärkeää, että säilytämme ja kehitämme yleistä asevelvollisuutta, maanpuolustuksemme kulmakiveä.

Suomen ulkopolitiikan tulee perustua ihmisoikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon strategiseen edistämiseen.

Meillä tulee olla kyky käsitellä laajamittaista maahanmuuttoa myös tulevaisuudessa.

Meidän on oltava valmiina reagoimaan ja torjumaan erilaisia ​​hybridivaikuttamisen keinoja.

HALUAMME

  • että Suomi on aktiivinen ja rakentava toimija Natossa
  • että puolustusmenot ovat jatkossakin vähintään kaksi prosenttia BKT:sta
  • säilyttää ja kehittää yleistä asevelvollisuutta
  • että kutsunnat ovat koko ikäluokalle yhteiset sukupuolesta riippumatta
  • että puolustusvoimain varusteet ovat moderneja ja tarkoituksenmukaisia
  • turvata Uudenmaan prikaatin toiminnan ja kehittää sitä
  • että Suomi on jatkossakin vastuullinen rauhanrakentaja ja osallistuu aktiivisesti kriisinhallintaoperaatioihin
  • että Suomi sitoutuu järjestelmällisesti edistämään tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten oikeuksia maailmassa.

Meidän Suomessa kaikilla tulee olla hyvä olla


Taustasta, etnisyydestä, sosioekonomisesta asemasta, iästä tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta kaikilla on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi ja hyväksi Suomessa. Haluamme konkreettisia toimenpiteitä yhteiskuntamme heikoimmassa asemassa olevien suojelemiseksi. Voi olla vaikeaa hakea...

Tutustu

Yhteinen Pohjolamme


Mahdollisuudet pohjoismaisen yhteistyön kehittämiseen ovat tällä hetkellä paremmat kuin aikoihin. Nato-jäsenyys johtaa automaattisesti lisääntyneeseen puolustusalan yhteistyöhön, ja nyt pohjoismaista yhteistyötä on mahdollisuus tiivistää myös muilla sektoreilla. Vahva ja yhdessä toimiva...

Tutustu