Meidän Suomessa kaikilla tulee olla hyvä olla

Taustasta, etnisyydestä, sosioekonomisesta asemasta, iästä tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta kaikilla on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi ja hyväksi Suomessa.

Haluamme konkreettisia toimenpiteitä yhteiskuntamme heikoimmassa asemassa olevien suojelemiseksi. Voi olla vaikeaa hakea apua nykypäivän moninaisessa sosiaalietuuksien viidakossa. Perheille tai yksilöille, joilla on monia erilaisia haasteita, sosiaaliturvaan liittyvä byrokratia voi olla lisäeste. Nykyinen malli voi johtaa kannustinloukkuihin. Työtä sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen parissa on jatkettava, jotta taataan kannustava järjestelmä ja kohtuulliset tulot kaikille. Myös lyhytaikaisen työn vastaanottamisen tulee olla kannattavaa.

Tarvitsemme yhteisen maksukaton lääke-, terveydenhuolto- ja matkakuluille sekä toimivan velkaneuvontapalvelun.

RKP:n ansiosta muun muassa maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikaa on lyhennetty tällä hallituskaudella, mikä helpottaa velkaantuneiden elämää.

Jokaisella tulee olla oikeus olla sellainen kuin on. Jatkamme työtä osallistavan yhteiskunnan sekä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien puolesta.

HALUAMME

  • toteuttaa sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen, joka varmistaa kohtuullisen toimeentulon ja kannustaa työntekoon
  • varmistaa velkaneuvonnalle riittävät resurssit
  • yhteisen maksukaton lääke-, terveydenhuolto- ja matkakuluille. Haluamme selvittää mahdollisuutta maksukaton jaksottamiseen, jotta kustannukset jakautuvat vuoden aikana tasaisemmin.
  • että kuukautis- ja inkontinenssisuojat sekä vaipat sisällytetään alhaisimman arvonlisäverokannan tuotteisiin
  • toimivan Kela-taksin
  • uudistaa translakia niin, että se kunnioittaa myös lasten ja nuorten ihmisoikeuksia
  • että Suomi säätää lainsäädännössä kolmannesta juridisesta sukupuolesta.

Turvallista ikääntymistä


Kaikilla tulee olla mahdollisuus turvalliseen ja aktiiviseen elämään myös vanhuusiän koittaessa. Vanhetessa meidän tulee saada tarvitsemaamme apua ja hoivaa. Kotihoidon ja kotisairaanhoidon tulee toimia, ja kun kotona asuminen ei enää...

Tutustu

Suomi harjoittaa aktiivista ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa


Turvallisuuspoliittinen tilanne on nyt kireämpi kuin kertaakaan toisen maailmansodan jälkeen. Siihen liittyvät riskit on otettava vakavasti. Emme kuitenkaan saa kääntyä sisäänpäin. Epävarmassa kansainvälisessä tilanteessa on tärkeää, että Suomi on aktiivinen...

Tutustu