Turvallista ikääntymistä

Kaikilla tulee olla mahdollisuus turvalliseen ja aktiiviseen elämään myös vanhuusiän koittaessa.

Vanhetessa meidän tulee saada tarvitsemaamme apua ja hoivaa. Kotihoidon ja kotisairaanhoidon tulee toimia, ja kun kotona asuminen ei enää ole mahdollista, tarjolla tulee olla erilaista ​​tuettua asumista kohtuulliseen hintaan. On myös tärkeää, että kuljetuspalvelut ovat luotettavia ja toimivia. Ennaltaehkäisevät panostukset vanhustenhoitoon ovat tärkeitä.

Haluamme laatia toimintaohjelman, jolla parannetaan omaishoitajien asemaa ja turvataan heille yhtäläinen oikeus korvaukseen ja lepoon.

Työn tekeminen tulee olla kannattavaa myös eläköitymisen jälkeen kaikille, jotka haluavat jatkaa työelämässä. Samalla on tärkeää, että takuueläke turvataan kohtuulliselle tasolle.

Sukupolvien välinen työ voi johtaa suuriin hyvinvointietuihin esimerkiksi nuorisotyössä ja kouluissa.

HALUAMME

  • ottaa käyttöön lakisääteisen seniorineuvonnan, johon saa kutsun 70 vuotta täytettyään
  • että työelämään osallistuminen on kannustavaa myös eläkkeelle jäämisen jälkeen ja että eläkettä voi kerryttää myös yleisen eläkeiän saavuttamisen jälkeen
  • että yli 60-vuotiaille tarkoitettua korotetun työtulovähennyksen mallia jatketaan
  • että takuueläke takaa kohtuullisen toimeentulon
  • että helppokäyttöisiä ja saavutettavia digitaalisia palveluita sekä niiden käyttöneuvontaa on saatavilla sekä suomeksi että ruotsiksi
  • että kotihoito ja kotisairaanhoito toimivat
  • että erilaisissa tuetun asumisen asumismuodoissa on riittävästi paikkoja kohtuulliseen hintaan
  • että kaikilla omaishoitajilla on yhtäläinen oikeus korvaukseen ja lepoon. Haluamme siirtää omaishoitajien korvaukset Kelalle. Peräänkuulutamme toimintaohjelmaa omaishoitajien tilanteen parantamiseksi.
  • edistää vapaaehtoistyön mahdollisuuksia vanhustenhoidossa.

Hoitoa ja hoivaa lähellä sinua


Haluamme turvata laadukkaan terveydenhuollon Hoitoa ja hoivaa tulee olla tarjolla lähellä sinua, asuinpaikastasi riippumatta. Tavoitteenamme on järjestelmä, jossa ikäihmisillä ja jatkuvan hoidon tarpeessa olevilla on käytössään omalääkäri ja -sairaanhoitaja, sillä...

Tutustu

Meidän Suomessa kaikilla tulee olla hyvä olla


Taustasta, etnisyydestä, sosioekonomisesta asemasta, iästä tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta kaikilla on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi ja hyväksi Suomessa. Haluamme konkreettisia toimenpiteitä yhteiskuntamme heikoimmassa asemassa olevien suojelemiseksi. Voi olla vaikeaa hakea...

Tutustu