EU on Suomelle tärkeä

Maailmanjärjestys on muutoksessa. Venäjä ja Kiina tavoittelevat uusia etupiirejä. Suomelle ja muille demokraattisille maille on tärkeää kerätä voimansa ja toimia yhdessä.

Me RKP:ssä tiedämme, että Suomen ääni kuuluu parhaiten EU:n kautta. Suomen tulee olla aktiivinen ja rakentava toimija EU:ssa. Suomen tulee toimia eturintamassa työssä nykyaikaisemman, tasa-arvoisemman, kestävämmän ja kilpailukykyisemmän EU:n puolesta, joka puolustaa yhteisiä ihmisoikeuksien, oikeusvaltion ja demokratian arvoja.

EU:n yhtenäinen linja suhteessa Venäjään sen aloitettua julman hyökkäyssodan ​​Ukrainaa vastaan ​osoittaa, kuinka tärkeää on toimia yhdessä ja nopeasti. Yhteinen eurooppalainen ääni vahvistaa myös Suomen asemaa maailmassa.

EU:n yhteisen arvopohjan ja oikeusvaltioperiaatteen on ohjattava kaikkien jäsenmaiden toimintaa. On tärkeää, että EU seuraa aktiivisesti jäsenmaiden kansallisia poliittisia linjauksia ja että on olemassa mekanismeja, joilla voidaan ehkäistä rikkomuksia, EU-varojen väärinkäyttöä ja korruptiota.

Toimivat EU:n sisämarkkinat ovat Suomen kaltaiselle pienelle vientiriippuvaiselle maalle erittäin tärkeät. Jäsenyytemme tarkoittaa, että elinkeinoelämällä ja kotimaisilla yrityksillä on käytössään yksi maailman suurimmista kotimarkkinoista.

EU:n on myös kyettävä uudistumaan ja tarpeetonta EU-byrokratiaa on vähennettävä. Läheisyysperiaate eli se, että päätökset tehdään mahdollisimman lähellä asukkaita, on tärkeä periaate. Meidän on jatkossakin uutta lainsäädäntöä laadittaessa otettava huomioon jäsenvaltioiden erityispiirteet.

HALUAMME

  • että Suomi vaikuttaa ennakoivasti ja rakentavasti EU:n politiikkaan ja kehitykseen
  • nähdä aktiivisempaa yhteistyötä pohjoismaisten EU:n jäsenmaiden välillä
  • että päätöksentekoprosessit EU:ssa ovat demokraattisia, selkeitä ja läpinäkyviä
  • että oikeusvaltioperiaatteen toteutumista EU:n jäsenmaissa seurataan ja toimenpiteisiin ryhdytään, jos rikkomuksia havaitaan
  • että EU jatkaa yhteisen ulkopoliittisen linjansa kehittämistä ja on vahva ääni ihmisoikeuksien ja globaalin vastuun puolesta
  • että maataloustukien riittävä taso turvataan
  • että Suomi edistää EU:ssa Itämeren ja arktisen alueen tilaa parantavia toimia.

Yhteinen Pohjolamme


Mahdollisuudet pohjoismaisen yhteistyön kehittämiseen ovat tällä hetkellä paremmat kuin aikoihin. Nato-jäsenyys johtaa automaattisesti lisääntyneeseen puolustusalan yhteistyöhön, ja nyt pohjoismaista yhteistyötä on mahdollisuus tiivistää myös muilla sektoreilla. Vahva ja yhdessä toimiva...

Tutustu

Kannamme kansainvälisen vastuumme


Kehityspolitiikassamme meidän tulee tukea oikeusvaltioperiaatetta, demokraattista kehitystä sekä hyvän ja avoimen hallinnon kehittämistä. Toimiva demokratia, ihmisoikeudet ja elinvoimainen kansalaisyhteiskunta ovat kestävän yhteiskunnallisen kehityksen edellytyksiä. Suomen tulee kehityspolitiikassaan korostaa tyttöjen ja...

Tutustu