Kannamme kansainvälisen vastuumme

Kehityspolitiikassamme meidän tulee tukea oikeusvaltioperiaatetta, demokraattista kehitystä sekä hyvän ja avoimen hallinnon kehittämistä. Toimiva demokratia, ihmisoikeudet ja elinvoimainen kansalaisyhteiskunta ovat kestävän yhteiskunnallisen kehityksen edellytyksiä. Suomen tulee kehityspolitiikassaan korostaa tyttöjen ja naisten oikeuksia sekä oikeutta koulutukseen myös jatkossa.

Suomi on avoin ja kunnioittaa kaikkia ihmisiä. Turvapaikkapolitiikan on oltava kansainvälisten velvoitteidemme mukaista. Haluamme, että humanitaarinen suojelu palautetaan oleskeluluvan perusteeksi, että turvapaikanhakijoilla on mahdollisuus saada toimivaa oikeusapua ja että perheenyhdistämisprosessit toimivat.
Haluamme vahvistaa työtämme ihmisoikeustaistelijoiden hyväksi kansainvälisesti. Turvapaikkahakemukset tulee käsitellä ilman turhaa viivytystä oikeussuojan takaavassa yksilöllisessä menettelyssä. Haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt tulee tunnistaa turvapaikkaprosessin alussa.

Saamelaiset ovat Euroopan unionin ainoa alkuperäiskansa. Saamelaisten oikeus kieliinsä, kulttuuriinsa ja elinkeinoihinsa tulee turvata myös tulevaisuudessa. Suomen tulee ratifioida ILO:n alkuperäiskansoja koskeva yleissopimus nro 169.

Suomi tarvitsee lisää maahanmuuttoa, ja meidän tulee kotouttaa tänne tulevat entistä paremmin. Paras tapa kotoutua on työ tai koulutus, jossa pääsee kokemaan yhteisöllisyyttä ja oppii kieltä luonnollisella tavalla. Siksi haluamme, että kaikille maahanmuuttajille annetaan mahdollisuus työhön tai koulutukseen mahdollisimman pian Suomeen saapumisen jälkeen. Kotoutumisen tulee olla mahdollista sekä suomeksi että ruotsiksi. Vastustamme rasismia ja syrjintää.

HALUAMME

 • että kehitysrahoituksen tavoitetaso on 0,7 prosenttia BKT:sta ja että 0,2 prosenttia BKT:sta osoitetaan kaikkein haavoittuvimmille maille
 • että kehityspolitiikka perustuu ihmisoikeuksiin, lasten ja naisten oikeuteen saada koulutusta sekä demokratian vahvistamiseen
 • että Suomi työskentelee naisten osallisuuden edistämiseksi kehitysyhteistyössä ja rauhan rakentamiseksi maailmassa
 • että alkuperäiskansojen, mukaan lukien saamelaisten, oikeuksia koskeva ILO:n yleissopimus nro 169 ratifioidaan
 • että saamelaiskäräjälaki uudistetaan
 • että kiintiöpakolaisjärjestelmä on edelleen tärkeä osa Suomen kansainvälistä vastuuta
 • että EU:hun saapuvat turvapaikanhakijat jakautuvat oikeudenmukaisemmin maiden kesken
 • että humanitaarinen suojelu palautetaan oleskeluluvan perusteeksi
 • helpottaa perheenyhdistämisprosesseja
 • että turvapaikanhakijoille annetaan oikeus äitiyspakkaukseen
 • että kolmansista maista tuleville ja Suomessa korkeakoulututkinnon suorittaville henkilöille myönnetään automaattisesti pysyvä oleskelulupa
 • että yritykset sitoutuvat kunnioittamaan ihmisoikeuksia koko tuotantoketjussa.

EU on Suomelle tärkeä


Maailmanjärjestys on muutoksessa. Venäjä ja Kiina tavoittelevat uusia etupiirejä. Suomelle ja muille demokraattisille maille on tärkeää kerätä voimansa ja toimia yhdessä. Me RKP:ssä tiedämme, että Suomen ääni kuuluu parhaiten EU:n...

Tutustu

Meillä on vain yksi maapallo


Ilmasto ja luonnon monimuotoisuus on pelastettava nyt Haluamme Suomen olevan ilmastoneutraali vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi on tärkeää jatkaa kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa niin kansallisesti, EU-tasolla kuin kansainvälisestikin. Ilmaston lämpeneminen on rajoitettava...

Tutustu