Huolehditaan nuorista

Viime vuodet ovat olleet poikkeuksellisen raskaita, varsinkin nuorille. Yhä useampi lapsi ja nuori voi entistä huonommin. Koronapandemia etäopetuksineen ja sosiaalisten yhteyksien vähentymisineen on jättänyt jälkensä, jotka meidän on korjattava.

Haluamme kehittää nuorisopaketin, joka sisältää monialaisia toimia ja ​​ratkaisuja vaikeassa asemassa olevien nuorten hyvinvoinnin ja mielenterveyden palauttamiseksi ennen kuin tilanne pahenee entisestään. Kokonaisuuteen tulee sisältyä muun muassa terapiatakuu, pitkäjänteisiä panostuksia koulutukseen sekä panostuksia, joilla varmistetaan, ettei yksikään nuori jää ilman työtä tai opiskelupaikkaa.

Avun hakemisesta tulee tehdä helppoa nuorille. Ketään ei saa pompotella luukulta luukulle. Siksi tarvitsemme mielenterveyspalveluihin lisää matalan kynnyksen vastaanottoja. Ensimmäinen yhteys on saatava välittömästi, esimerkiksi yksinkertaisten chat-palveluiden kautta. Mielenterveyspalveluissa on erityisen tärkeää, että palvelua tarjotaan omalla äidinkielellä.

Kaikkien nuorten tulee tuntea, että heillä on oma paikkansa yhteiskunnassa ja mielekästä sisältöä elämässä koulutuksen, työn ja vapaa-ajan harrastusten kautta. Haluamme vähentää nuorten koulustressiä.

Meidän tulee keskittyä ennaltaehkäisevään työhön syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Etsivällä nuorisotyöllä on tärkeä rooli riskiryhmään kuuluvien nuorten tunnistamisessa.

HALUAMME

  • luoda nuorisopaketin nuorten hyvinvoinnin ja mielenterveyden palauttamiseksi
  • tuoda mielenterveyshuoltoon enemmän matalan kynnyksen vastaanottoja, myös chat-palveluiden muodossa
  • huolehtia siitä, että jokainen saa mielenterveyspalveluita omalla äidinkielellään
  • panostaa ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin, kuten etsivään nuorisotyöhön, syrjäytymisen ehkäisemiseksi
  • ottaa nuoret mukaan päätöksentekoon ja osallistaa heitä kaikilla yhteiskunnan tasoilla
  • tarjota nuorille tapaamispaikkoja.

Suomesta maailman lapsiystävällisin maa


Haluamme Suomen olevan maailman lapsiystävällisin maa. Suomessa tulee jatkossakin olla turvallista kasvaa. Suomen harjoittama politiikka on ollut monella tapaa onnistunutta. Lapsikuolleisuusaste on alhainen ja jokaisella on subjektiivinen oikeus päivähoitoon. Lasten...

Tutustu

Hoitoa ja hoivaa lähellä sinua


Haluamme turvata laadukkaan terveydenhuollon Hoitoa ja hoivaa tulee olla tarjolla lähellä sinua, asuinpaikastasi riippumatta. Tavoitteenamme on järjestelmä, jossa ikäihmisillä ja jatkuvan hoidon tarpeessa olevilla on käytössään omalääkäri ja -sairaanhoitaja, sillä...

Tutustu