Suomesta maailman lapsiystävällisin maa

Haluamme Suomen olevan maailman lapsiystävällisin maa. Suomessa tulee jatkossakin olla turvallista kasvaa. Suomen harjoittama politiikka on ollut monella tapaa onnistunutta. Lapsikuolleisuusaste on alhainen ja jokaisella on subjektiivinen oikeus päivähoitoon. Lasten hyvinvoinnin vahvistamiseksi haluamme myös, että kaikilla lapsilla on mahdollisuus ainakin yhteen harrastukseen.

Haluamme vahvistaa lapsiperheiden tukea panostamalla ennaltaehkäisevään työhön. Lapsivaikutusten arviointia on käytettävä päätöksenteon työkaluna, ja haluamme jatkaa lapsibudjetointia lasten oikeuksien edistämiseksi.

Lastensuojelun tilannetta on parannettava. Henkilöstön puute ja liian suuret työntekijäkohtaiset asiakasmäärät ovat johtaneet kestämättömään tilanteeseen monissa osissa maata.

HALUAMME

  • lastenneuvolatoiminnan jatkuvan siihen saakka, että lapsi täyttää 10 vuotta
  • varmistaa lastensuojelulle riittävät resurssit
  • parempaa yhteistyötä eri viranomaisten välillä (koulu, varhaiskasvatus, sosiaalihuolto, poliisi jne.) lapsen edun turvaamiseksi
  • ottaa kaikissa kunnissa käyttöön lasten ja nuorten ilmaisen harrastamisen Suomen mallin koulupäivän jälkeen
  • että koulupihat ja -rakennukset ovat käytössä myös kouluaikojen ulkopuolella
  • helpottaa yksinhuoltajien tilannetta poistamalla toimeentulotuen ja lapsilisän yksinhuoltajalisän välisen kytköksen
  • selvittää olisiko mahdollista, että isovanhemmat tai joku muu työelämässä toimiva lähiomainen hoitaisi sairasta lasta palkallisesti samoin edellytyksin kuin lasten vanhemmat
  • että lapsivaikutusten arviointia käytetään päätöksenteon työkaluna.

Meillä pitää olla maailman paras koulu


Laadukas oppimispolku on yksi yhteiskuntamme kulmakivistä. Meillä tulee olla riittävästi pätevää henkilökuntaa kouluissa, varhaiskasvatuksessa ja iltapäivätoiminnassa. Haluamme, että kaikki lapset saavat tarvitsemaansa tukea. Varhaiskasvatuksen tulee taata kaikille lapsille yhtäläiset edellytykset...

Tutustu

Huolehditaan nuorista


Viime vuodet ovat olleet poikkeuksellisen raskaita, varsinkin nuorille. Yhä useampi lapsi ja nuori voi entistä huonommin. Koronapandemia etäopetuksineen ja sosiaalisten yhteyksien vähentymisineen on jättänyt jälkensä, jotka meidän on korjattava. Haluamme...

Tutustu