Lättläst valprogram 2023

Tillbaka till valprogrammet.

symbol för lättläst

SFP:s valprogram för riksdagsvalet 2023

Valprogrammet finns i sin helhet
på svenska, finska och engelska
https://riksdagsvalet.sfp.fi/valprogram/.

Det här är en förkortad, lättläst version.

Information om kandidaterna hittar du
på de svenska, finska och engelska sidorna
på valsidan på adressen https://riksdagsvalet.sfp.fi/valj-valkrets/

Det här vill SFP

Inledning

Friheten är det mest värdefulla vi har.
Vi måste varje dag jobba för demokrati,
för mänskliga rättigheter och
för rättsstatsprincipen.
Rättsstatsprincipen betyder att
besluten följer landets lagar
och att domstolarna dömer rättvist.

Finland är ett land med många styrkor.
Vi är kända för vår pålitlighet,
för att vårt samhälle är stabilt och fungerar.
Vi är också kända för att vårt samhälle är jämställt
och för att vi har en bra skola.
Men vi kan bli ännu bättre.

Om du röstar på Svenska folkpartiet
röstar du på trygghet, stabilitet, jämlikhet,
omsorg och en starkare ekonomi.

Du ska få känna dig trygg i din vardag

Vi är stolta över vårt nordiska välfärdssamhälle.
I Finland ska du kunna leva tryggt.
Du ska inte behöva vara rädd
för våld och trakasserier.
Hjälpen ska finnas nära.
Det är viktigt att polisen, räddningsväsendet
och nödcentralerna har tillräckligt mycket resurser.
Det ska bli bättre nordiskt samarbete
när det gäller varor och tjänster i samhället
som är livsviktiga för människorna.
Det här kallas försörjningsberedskap
och handlar om hur bra samhället är
på att hantera kriser.

Ansvarsfull ekonomisk politik

Statens och kommunernas ekonomi
har haft svårt både i Finland
och många andra länder.
För att få ekonomin i balans
så att pengarna räcker
behöver vi satsa på många saker.
Arbetet med att få ordning på ekonomin
kommer att ta flera regeringsperioder,
mera än fyra år.

SFP vill att Finland ska vara
ett konkurrenskraftigt land.
Vi vill att människor gärna startar företag
och satsar pengar i vårt land.

Att stöda företag är ett sätt att
skapa tillväxt och bättre ekonomi.
Företagen behöver veta
hur samhället utvecklas
för att våga investera.

Sysselsättningsgraden i Finland
måste höjas till minst 80 procent.
Det betyder att minst 80 procent
av de vuxna som inte är pensionärer ska jobba.

SFP vill att det alltid ska löna sig att arbeta.
Därför behöver skatten på arbete sänkas.
Man ska kunna lita på beskattningspolitiken
och den ska inte ändras fram och tillbaka.

Vi behöver utländsk arbetskraft,
därför ska det vara smidigare
att flytta till Finland och arbeta här.
Vi behöver bättre och effektivare arbetsförmedling.

Vi ska ha världens bästa skola

En bra skola är en mycket viktig sak i samhället.
Vi måste ha kunnig personal
i skola, dagvård och eftis.
Det ska också finnas tillräckligt mycket personal.
Alla barn ska få det stöd de behöver
och ha rätt till en trygg skolvardag.
Barnen ska inte bli mobbade.

Vi vill att man också i framtiden ska kunna
studera vid högskolor och universitet
utan att behöva betala avgifter.

Vi vill att Finland ska vara
världens barnvänligaste land.
Det ska vara tryggt att växa upp i Finland.
Alla barn ska kunna ha minst en hobby.

Vård och omsorg nära dig

Du ska få vård och omsorg nära dig,
oberoende av var du bor.
Du ska snabbt få träffa en läkare
då du blir sjuk.
Människor som mår bra
klarar motgångar bättre,
därför är den förebyggande vården viktig.

Det ska vara lätt för ungdomar att söka hjälp.
Vi behöver förebyggande arbete
så att ingen ska behöva känna sig
bortglömd eller hamna utanför samhället.

Alla ska ha möjlighet till ett säkert och aktivt liv
också när de blir äldre.
Hemvården och hemsjukvården ska fungera.

Vi vill ha konkreta åtgärder för att hjälpa
de människorna i vårt samhälle
som har det svårast.
Du ska ha rätt att vara den du är.
Vi fortsätter arbeta för ett samhälle
som godkänner alla slags människor.

Finland ska föra en aktiv utrikes- och säkerhetspolitik

När det är krig och oroligheter i världen
är det viktigt att Finland är med om
att jobba för en bättre värld.
Finlands och Sveriges Natomedlemskap
stärker säkerheten i den norra delen av Europa.

Ett starkt Norden skapar stabilitet
och stärker demokratin i Europa och världen.
Det ska vara lätt att flytta
mellan olika länder i Norden.
Vi vill att Norden blir världens
mest integrerade område.

Vi vill se ett mer hållbart och konkurrenskraftigt EU.
Vi vill att EU ska jobba för mänskliga rättigheter,
rättsstatsprincipen och demokratin.

Vi bär vårt internationella ansvar

Vårt Finland är öppet och respekterar alla människor.
Vi jobbar mot rasism och diskriminering.
Människor som söker asyl
ska få bra rättshjälp
och asylansökningar ska behandlas
utan att det tar för länge.
Man ska igen kunna få uppehållstillstånd
med motiveringen humanitärt skydd.
Vi vill att det blir lättare för
föräldrar och barn att återförenas.

Finland behöver mer invandring
och vi måste bli bättre på att integrera,
alltså att få dem som kommer hit
att känna sig hemma här.
Människor integreras bäst när de jobbar
eller börjar utbilda sig i sitt nya hemland.
Vi vill att personer från länder utanför EU
som avlägger en högskoleexamen i Finland
automatiskt ska få uppehållstillstånd.

Samerna är det enda ursprungsfolket
inom Europeiska unionen.
Finland bör därför ratificera ILO 169-konventionen
som handlar om ursprungsfolk och stamfolk.

Finlands hållbarhet och konkurrenskraft
bygger på forskning och en kunnig befolkning

Vi vill att Finland är klimatneutralt år 2035.
Finland ska vara ett land som
har bra klimatsmart teknologi.
Vi behöver bli bättre på att
själva producera energi.
Det ska ske på ett hållbart sätt
och andelen förnybar energi ska öka.
Trafikens utsläpp ska också minska.
Det är viktigt att vi arbetar för
att bevara naturens mångfald i hela landet.

Finland ska satsa mera pengar
på forskning och utveckling.
Vi behöver satsa för att bli världsbäst
inom digitaliseringen.
Vi måste jobba för att locka människor
att satsa pengar i Finland och
locka kunniga människor
att komma till Finland och jobba.
Vi behöver också satsa så att
digital service är trygg att använda.

En mångfaldig kultur

Kultur, konst och motion har en viktig roll
i vårt samhälle. Kultur, konst och motion
får oss att må bättre och skapar också jobb.

Vi vill att barnen ska få börja lära sig
olika språk i skolan tidigare än idag.
Det ska också finnas tillräckligt många
lärotimmar för språkundervisning.
Vi vill att den som talar flera språk
får ett tillägg på lönen.

Vi behöver både livskraftiga städer
och en levande landsbygd

Det är viktigt att vår infrastruktur såsom vägar,
järnvägar, hamnar och flygplatser är i skick.
Vi vill satsa på att det finns bussar, tåg,
spårvagnar och metro som är smidiga att använda.
Det ska också finna bra gång- och cykelbanor.

Med hjälp av god stadsplanering och utbildning
kan vi se till att det inte blir
för stora skillnader mellan rika och fattiga.
Vi vill att det byggs fler bostäder och att
det också finns bostäder som inte är för dyra.

Vi behöver en politik som gör att man
även i fortsättningen kan leva, fungera
och må bra på landsbygden och i skärgården.
Vi behöver se till att det också i framtiden
finns bönder som odlar mat
och föder upp djur i Finland.