Selkokielinen vaaliohjelma 2023

Takaisin yleiskieliseen vaaliohjelmaan

selkotunnus

Vuoden 2023 eduskuntavaalien vaaliohjelma

Vaaliohjelma on saatavilla kokonaisuudessaan ruotsiksi, suomeksi ja englanniksi
osoitteessa https://riksdagsvalet.sfp.fi (yleiskielinen versio).

Tämä on lyhennetty, selkokielinen versio.

Tietoa ehdokkaista löytyy
ruotsin-, suomen- ja englanninkielisillä vaalisivulla
osoitteessa https://riksdagsvalet.sfp.fi (yleiskielinen versio).

 

Tätä Suomen ruotsalainen kansanpuolue haluaa

 

Johdanto

Vapaus on arvokkainta, mitä meillä on.
Joka päivä meidän on tehtävä työtä demokratian,
ihmisoikeuksien ja
oikeusvaltioperiaatteen puolesta.
Oikeusvaltio tarkoittaa,
että päätökset noudattavat maan lakeja
ja että tuomioistuimet tuomitsevat oikeudenmukaisesti.

Suomi on maa, jolla on monia vahvuuksia.
Meidät tunnetaan luotettavuudestamme,
koska yhteiskuntamme on vakaa ja toimiva.
Meidät tunnetaan myös yhteiskuntamme tasa-arvoisuudesta
ja siitä, että meillä on hyvä koulujärjestelmä.
Mutta voimme olla vielä parempia.

Jos äänestät Suomen ruotsalaista kansanpuoluetta,
äänestät turvallisuuden, vakauden, tasa-arvon,
huolenpidon ja vahvemman talouden puolesta.

 

Haluamme, että sinulla on turvallinen olo joko päivä

Olemme ylpeitä pohjoismaisesta hyvinvointiyhteiskunnastamme.
Suomessa sinun pitää voida elää turvallisesti.
Sinun ei pidä joutua pelkäämään
väkivaltaa ja häirintää.
Avun pitää olla lähellä.
On tärkeää, että poliisilla, pelastuslaitoksilla
ja hätäkeskuksilla on riittävästi resursseja,
eli rahaa ja työntekijöitä.
Tarvitsemme hyvää yhteistyötä muiden Pohjoismaiden kanssa.
Yhdessä voimme jakaa tavaroita
ja tehdä yhteiskunnan palveluita,
jotka ovat kaikille ihmisille tärkeitä.
Tätä kutsutaan huoltovarmuudeksi.
Huoltovarmuus tarkoittaa yhteiskunnan turvaamista kriisitilanteissa.
Esimerkiksi myrsky tai terrori-isku voi estää sähkön jakelua,
mutta huoltovarmuus takaa, että sähkön jakelu saadaan pian korjattua.

 

Vastuullinen talouspolitiikka

Valtion ja kuntien talous
on ollut vaikeuksissa sekä Suomessa
että monessa muussakin maassa.
Meidän on tasapainotettava taloutta niin, että rahat riittävät.
Emme saa taloutta kuntoon yhden hallituskauden aikana.
Yksi hallituskausi kestää aina neljä vuotta.
Talouden kuntoon saaminen kestää useita hallituskausia.

RKP haluaa, että Suomi on
kilpailukykyinen maa.
Haluamme, että ihmiset mielellään perustavat yrityksiä
ja sijoittavat rahaa maahamme.

Yritysten tukeminen on yksi tapa
luoda kasvua ja parempaa taloutta.
Yritysten täytyy tietää
miten yhteiskunta kehittyy
jotta ne uskaltavat investoida.

Suomen työllisyysaste
täytyy nostaa vähintään 80 prosenttiin.
Tämä tarkoittaa, että työssä käy vähintään 80 prosenttia aikuisista,
jotka eivät ole eläkeläisiä.

RKP haluaa, että työnteko kannattaa aina.
Siksi työn verotusta täytyy alentaa.
Veropolitiikan täytyy olla luotettavaa
eikä se saa muuttua edestakaisin.

Tarvitsemme ulkomaista työvoimaa,
joten pitäisi olla helpompaa
muuttaa Suomeen ja työskennellä täällä.
Tarvitsemme parempia ja tehokkaampia työvoimapalveluja.

 

Meillä pitää olla maailman paras koulu

Hyvä koulu on erittäin tärkeä asia yhteiskunnassa.
Meillä täytyy olla osaavaa henkilökuntaa
kouluissa, päivähoidossa ja iltapäivätoiminnassa.
Henkilökuntaa pitää myös olla riittävästi.
Kaikkien lasten pitää saada tukea, jota he tarvitsevat.
Kaikilla on oikeus turvalliseen koulupäivään.
Ketään ei saa kiusata.

Haluamme, että myös tulevaisuudessa
on mahdollista opiskella
korkeakouluissa ja yliopistoissa
ilman maksuja.

Haluamme, että Suomi on
maailman lapsiystävällisin maa.
Suomessa pitää olla turvallista kasvaa.
Jokaisella lapsella pitäisi olla ainakin yksi harrastus.

 

Terveydenhuolto lähellä sinua

Hoitoa ja hoivaa pitää olla tarjolla lähellä sinua,
riippumatta siitä, missä asut.
Lääkärille pitäisi päästä nopeasti
kun sairastut.
Jos ihminen voi hyvin,
hän selviytyy vastoinkäymisistä paremmin.
Siksi monia sairauksia kannattaa ehkäistä ennalta.

Nuorille pitää olla helppoa hakea apua.
Nuoret tarvitsevat tukea ja apua
ennen kuin ongelmat kasvavat isoiksi.
Kenenkään ei pidä kokea, että hän jää yhteiskunnan ulkopuolelle.

Jokaisella pitäisi olla mahdollisuus elää
turvallista ja aktiivista elämää myös vanhemmalla iällä.
Kotihoidon ja kotisairaanhoidon täytyy toimia.

Haluamme auttaa konkreettisesti niitä ihmisiä,
jotka apua eniten tarvitsevat.
Sinulla täytyy olla oikeus olla sellainen kuin olet.
Jatkamme työtä yhteiskunnan puolesta,
joka hyväksyy kaikenlaiset ihmiset.

 

Suomen on harjoitettava aktiivista ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa

Kun maailmassa on sotaa ja levottomuutta
Suomen on tärkeää olla mukana
toimimassa paremman maailman puolesta.
Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys
vahvistaa turvallisuutta Pohjois-Euroopassa.

Vahva Pohjola luo vakautta
ja vahvistaa demokratiaa Euroopassa ja maailmassa.
Haluamme, että muuttaminen yhdestä Pohjoismaasta toiseen
on helppoa.
Haluamme, että Pohjoismaat ovat maailman
yhtenäisin alue.

Haluamme kestävämmän ja kilpailukykyisemmän EU:n.
Haluamme, että EU toimii ihmisoikeuksien,
oikeusvaltion ja demokratian puolesta.

 

Kannamme kansainvälisen vastuumme

Meidän Suomemme on avoin ja kunnioittaa kaikkia ihmisiä.
Toimimme rasismia ja syrjintää vastaan.
Turvapaikkaa hakevien ihmisten
täytyy saada hyvää oikeusapua.
Turvapaikkahakemukset on käsiteltävä nopeasti.
Ihmisten on täytyy taas saada oleskelulupa
humanitaarisen suojelun perusteella.
Humanitaarinen suojelu tarkoittaa,
että ihminen voi saada oleskeluluvan,
jos hänen kotimaassaan on vaarallista
esimerkiksi sodan tai ympäristökatastrofin takia.
Haluamme, että lapset ja vanhemmat saavat elää yhdessä.

Suomi tarvitsee lisää maahanmuuttoa.
Meidän pitää kotouttaa tänne tulevat ihmiset paremmin,
eli saatava heidät tuntemaan olonsa tervetulleeksi.
Ihmiset kotoutuvat parhaiten,
kun he tekevät työtä
tai alkavat opiskella uudessa kotimaassaan.
Haluamme, että Suomi antaa oleskeluluvan automaattisesti
EU:n ulkopuolelta tuleville ihmisille,
jos he suorittavat korkeakoulututkinnon Suomessa.

Saamelaiset ovat ainoa alkuperäiskansa
Euroopan unionin alueella.
Suomen täytyy siksi ratifioida ILO 169 -sopimus
joka koskee alkuperäis- ja heimokansoja.

 

Meidän täytyy suojella ilmastoa ja panostaa tutkimukseen

Haluamme, että Suomi on ilmastoneutraali
vuoteen 2035 mennessä.
Se tarkoittaa, että emme saastuta ilmastoa enempää
kuin mitä pystymme sitä puhdistamaan.
Suomen pitää olla maa,
joka on hyvä kehittämään ilmastoystävällistä teknologiaa.
Meistä tulee olla parempia
tuottamaan energiaa itse.
Meidän pitää tuottaa energiaa kestävällä tavalla.
Voimme esimerkiksi tuottaa enemmän uusiutuvaa energiaa,
kuten tuulivoimaa.
Meidän täytyy myös vähentää liikenteen päästöjä.
On tärkeää, että säilytämme luonnon monimuotoisuuden
koko maassa.

Suomen pitää sijoittaa enemmän rahaa
tutkimukseen ja kehitykseen.
Meidän täytyy sijoittaa, jotta meistä tulee maailman parhaita
digitalisaatiossa.
Meidän on työskenneltävä sen eteen,
että voimme houkutella ihmisiä sijoittamaan rahaa Suomeen.
Haluamme houkutella ammattitaitoisia ihmisiä
tulemaan Suomeen töihin.
Meidän pitää myös panostaa siihen, että
digitaalisia palveluja on turvallista käyttää.

 

Monipuolinen kulttuuri

Kulttuurilla, taiteella ja liikunnalla on tärkeä rooli
yhteiskunnassamme.
Kulttuuri, taide ja liikunta saavat meidät voimaan paremmin
ja luovat myös työpaikkoja.

Haluamme, että lapset voivat ryhtyä oppimaan
eri kieliä koulussa nykyistä aikaisemmin.
Lisäksi pitäisi olla riittävästi
tunteja kieltenopetukseen.
Haluamme, että työntekijät saavat lisää palkkaa,
jos he puhuvat useita kieliä.

 

Tarvitsemme sekä elinvoimaisia kaupunkeja
ja elävää maaseutua

On tärkeää, että tiet, rautatiet,
satamat ja lentokentät ovat hyvässä kunnossa.
Haluamme investoida busseihin, juniin,
raitiovaunuihin ja metroon, joita on helppo käyttää.
Myös kävely- ja pyöräilyreittien täytyy olla hyviä.

Hyvällä kaupunkisuunnittelulla ja koulutuksella
voimme varmistaa, ettei
rikkaiden ja köyhien välille tule liian suuria eroja.
Haluamme, että lisää asuntoja rakennetaan.
Pitää myös olla asuntoja, jotka eivät ole liian kalliita.

Tarvitsemme politiikkaa, joka mahdollistaa
että sekä maaseudulla että saaristossa
on hyvä asua ja elää myös jatkossa.
Meidän täytyy varmistaa, että myös tulevaisuudessa
on maanviljelijöitä, jotka kasvattavat
ruokaa ja eläimiä Suomessa.