403

Thomas Blomqvist

Valkrets: Nyland

"Ett säkert återval i osäkra tider"

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Efter sexton år som riksdagsledamot och nu fyra år som minister, är jag fortfarande lika intresserad av att vara med och påverka hur samhället ska byggas och se ut. Som minister har jag varit privilegierad att få gå i politikens högskola. Därför vill jag ställa mitt kunnande och mina erfarenheter till väljarnas förfogande i det här valet. Vi vet att det kommer att vara tuffa och osäkra tider även framöver.

Arbetet som riksdagsledamot känns fortfarande intressant, givande och meningsfullt. Jag är kanske inte den som skriker högst på barrikaderna och skriker högst, men jag är bra på att samarbeta med andra för att hitta hållbara lösningar. Jag vill driva hårt i förhandlingar med övriga partier utifrån mina egna och partiets värderingar. När det sedan finns en kompromiss och ett gemensamt beslut står jag bakom det. Jag tror på lojalitet till de beslut som fattas.

Min styrka är förmågan att samarbeta och förhandla för att hitta effektiva lösningar. Jag lägger ner stor energi på att sätta in mig i olika frågor, ta reda på och sedan jobba tillsammans med andra för att nå goda resultat. Efter sexton år som riksdagsledamot och nu fyra år som minister kan jag konstatera att som politiker har jag aldrig varit bättre än nu.

Namn: Thomas Blomqvist
Födelseår: 1965
Hemort: Raseborg
Titel: Riksdagsledamot, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, jordbrukare
www: https://www.thomasblomqvist.fi/
Medlem i :

Viktiga politiska frågor